Bak kommentarfeltet til "Ja til bilen"

“Ja til bilen” har blitt en populær gruppe på facebook. Gruppen tar ofte avstand fra miljøbevegelsen og deres politikk. Vi har prøvd å finne ut hvorfor.

Dette er en forkortet utgave av en sak først publisert i Natur og Ungdoms medlemsblad Putsj (1/2019), som Pan samarbeider med.

“Ja til bilen” er en facebookgruppe som ble opprettet i juni 2017. I dag har gruppen hele 21 000 medlemmer, og det har også blitt opprettet en nettside med navnet “ja til bilen i Oslo”. Gruppen beskriver seg selv som “et forum som handler om biler, busser, trikker, t-baner, parkeringsplasser, utekontorer, Raymond Johansen og Oslos politikere, beboerparkering, bomringer og alt annet innen samferdsel.”. Gruppen deler stadig innlegg fra nettsiden, som ofte setter miljøbevegelsen i et dårlig lys. Kommentarene strømmer på, og det er opptil flere hundre kommentarer under hvert innlegg som blir delt på på siden deres. I følge informasjonen på gruppen, skapes det rundt 150 000 engasjementer hver måned.

Kommentarene som legges ut i “Ja til bilen” er gjennomgående negative til den grønne politikken som føres i Oslo, og flere virker sinte. For å finne ut av hvor sinnet kommer fra, og hva disse menneskene mener miljøbevegelsen gjør feil, så har vi kontaktet en rekke medlemmer som nylig har kommentert innlegg på facebookgruppen. Spørsmålene vi har stilt dem lyder som følgende:

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på facebook?
2. Syns du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
3. Hva slags retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
5. Hvilke politikere synes du at gjør en god jobb, og hvorfor?
6. Hvorfor tror du MDG blir kritisert såpass mye i "Ja til bilen"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?

Putsj har spurt 37 personer om å være med i saken, og 13 personer har valgt å svare. Her i Pan har vi valgt ut svarene fra fem av dem.

Navn: Merete Lindèn Dahle
Alder: 52 år
Yrke: Akupunktør

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på Facebook?
Jeg synes at mye av den politikken som føres av byrådet i Oslo er helt på trynet, for å si det enkelt. Skattepengene våre er en begrenset ressurs, og bør benyttes fornuftig og klokt til det beste for så mange som mulig. Dette gjenspeiles ikke i politikken til det sittende byrådet, mener jeg. Symbolpolitikk prioriteres fremfor tiltak som er nødvendige. Jeg har noen virkemidler jeg kan ta i bruk som Osloborger om jeg ønsker forandring. For eksempel å stemme ved valg, melde meg inn i et politisk parti, skrive kronikker eller å si min mening ved å kommentere innlegg. Det satt langt inne å kommentere første gangen, men til slutt syntes jeg at det var så mye som ikke hang på greip at jeg ikke kunne la være.

2. Synes du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
Det er ofte vanskelig med forandring. Én ting er forandringer man ønsker å gjøre selv, men det blir noe annet når forandring er påkrevd uten at man selv egentlig har behov å forandre på noe i livet sitt. Da kan mye motstand utløses. Når en forandring påføres utenfra, har ofte måten dette kommuniseres på mye å si for hvordan det blir mottatt. Opplysning og positiv motivasjon tror jeg er en bedre måte å få med seg folk på, enn tvang, propaganda og nyreligiøsitet. Jeg synes deler av miljøbevegelsen bærer preg av en slik religiøs misjonering, der tro, og ikke fakta, styrer løsningene. Jeg har vært opptatt av miljø og bærekraftig utvikling siden jeg gikk på videregående skole for en mannsalder siden, og lar meg ikke sjarmere av hverken propaganda eller religiøsitet, men av innovasjon og fornuftige løsninger bygget på forskning og kompetanse.

3. Hva slags retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
Skremselspropaganda får medieoppslag, men er antagelig ikke en særlig fornuftig strategi for å motivere befolkningen til forandring. Mange skrur bare av, og føler at det ikke nytter å stå opp mot et så massivt negativt bilde av hvordan verden utvikler seg. “Vi vet best”-arroganse er heller ikke særlig sjarmerende eller mobiliserende.

4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
En politiker som evner å se et problem i en større sammenheng, viser kunnskap og kompetanse. Et godt sett med verdier som ikke bare er teori, men som også leves ut i praksis. Mange politikere høres ut som de kommer fra samme politiske “broilerskole” eller PR-trening, som gjør at de aldri svarer skikkelig på spørsmålene som stilles og heller snakker som repeterende papegøyer. Presenteres budskapet med et snev av sjarm og varme, er det antagelig større sannsynlighet for å nå frem.

5. Hvilke politikere synes du at gjør en god jobb, og hvorfor?
Det er svært få politikere som imponerer meg for tiden. Vi har hatt #MeToo, fusk med reiseregninger, dårlige beslutninger, prosjekter som går langt utover budsjettene – som for eksempel Stortingsgarasjen. Samtidig får befolkningen beskjed om å sykle og betale i dyre dommer til bomselskapene – som også politikerne sitter med eierandeler i. Det ser ut til at det er en regel for de som styrer, og en annen for allmuen. Det er ikke uvanlig at folk havner i lederposisjoner fordi de ønsker makt, ikke nødvendigvis fordi de er så dyktige i jobben. Jeg håper vi vil se nye fjes med innsikt og kompetanse i politikken fremover, som kan løfte engasjementet og nivået på de politiske debattene. Da kan jeg forhåpentligvis komme opp med navn om du skulle stille meg samme spørsmål igjen om noen år.

6. Hvorfor tror du MDG blir hengt ut såpass mye i "Ja til bilen"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?
MDG blir ikke hengt ut, men partiets symbolpolitikk omtales. De utretter svært lite nyttig og det koster mye - sånt provoserer skattebetalerne. De fleste av oss har skjønt at det må endringer til fremover, og at vår livsstil ikke er bra for miljøet. Vi kan ikke fortsette den enorme veksten som har vært, så vi må redusere forbruket vårt og finne nye løsninger. Da er det viktig at løsningene og tiltakene har effekt utover lommeboken til folk, at de er helhetlige, bærekraftige og samfunnsøkonomiske. Det virker som at MDG mangler kompetanse på å finne helhetlige løsninger som bidrar til god samferdsel og næringsliv, og som sørger for et økonomisk grunnlag slik at vi kan opprettholde de mange gode og nødvendige velferdsordningene vi har. Antall medlemmer hos “Ja til bilen” på Facebook er snart 25.000, og representerer derfor et stort utvalg av befolkningen som er imot den politikken som MDG fører. Vi er mange som er for miljø, men mot MDG.

Navn: Tommy Bäckström
Alder: 48
Yrke: Jobber med grafisk design og marketing

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på facebook?
Facebook er blitt en kanal hvor alle kan bli hørt, og som er uavhengig av avisenes politiske vriding.

2. Syns du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
Miljøbevegelse er flott. MDG er ikke en miljøbevegelse. Bellona og WWF er det.

3. Hva slags retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
Om det er MDG du mener, burde de begynne å tenke miljø. Det vil si; alle som bor i nærområdet. De burde tenke på hva flertallet trenger, ikke bare hva den lille promillen syklister har behov for.

4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
Om en politiker lytter til det de fleste har behov for, og gjør sitt for å forbedre deres liv, lytter jeg til dem. La ikke individs krav ødelegge for flertallet, da må individet tilpasse seg. Ikke flertallet.

5. Hvilke politikere synes du at gjør en god jobb, og hvorfor?
Akkurat nå? Ingen.

6. Hvorfor tror du MDG blir hengt ut såpass mye i "Ja til bilen Oslo"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?
MdG overkjører folkets ønsker med ekstremistiske idéer og vandaliserer Oslo by. Miljøtiltakene deres ødelegger små, nære, viktige og personlige ting for Osloboerne uten mål og mening. Dette skaper stor frustrasjon blant de fleste, når normale, oppegående mennesker ser at det eksisterer ekstremt mye bedre miljøtiltak, som kan gjøres på mye enklere måter, og som ikke griper nevneverdig inn i hverdagen til folk. For eksempel forurensningen fra de store skipene.

Navn: Fredrik Christoffer Nilsen
Alder: 32 år
Yrke: Vaktmesterlærling

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på facebook?
Jeg kommenterer emner som jeg føler meg berørt av, som “Ja til bilen”. Jeg opplever vanskeligheter i hverdagen med å komme meg frem, og syntes ikke det har blitt lettere de siste årene. Verken kollektivt med overfylte busser, eller med bilen. Jeg er litt forsiktig med å mene for mye og i hvert fall på nettet, men av og til kommer det en kommentar fra meg.

2. Synes du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
Jeg er for miljø, men enkelte ting og drastiske beslutninger, spesielt i Oslo og omegn, går for fort frem. Infrastrukturen ligger ikke klar for det grønne skiftet som ble pushet frem så fort. Det er helt klart riktig retning, men alternativene er få for de som bor i utkanten av byen, og skal få endene til å møtes. Først må man legge til rette, så kan man finne erstatninger.

3. Hva slags retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
Samhandling, få med seg folket. Involvere folket. Inkludere og spørre folket. Hva ønskes? Har noen blitt spurt? Eller bestemmer politikerne ut fra sin vilje og maktposisjon? Jeg har erfart at regjeringen sier én ting, og gjør noe annet. Dette blir feil retorikk i mine øyne.

4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
Jeg lytter til en politiker som står for det de sier, eller i hvert fall forsøker. En som ikke glemmer folket som valgte en, og gjør det han eller hun makter i sin posisjon til å skape trygghet og fremtidsambisjoner for folket.

5. Hvilke politikere synes du at gjør en god jobb, og hvorfor?
Jeg har alltid likt Fabian Stang, selv om han ikke er aktiv lenger. Han sto for det han sa. Audun Lysbakken står for det han mener, selv om jeg ikke nødvendigvis deler samme syn på ting. Ketil Solvik-Olsen gjorde en god jobb for fremgangen innen samferdsel, selv om han ikke er samferdselsminister lenger, var han også en som stod for det han sa.

6. Hvorfor tror du MDG blir hengt ut såpass mye i "Ja til bilen Oslo"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?
Ja, jeg mener at MDG sin politikk ødelegger for bilistene i Oslo. De går for fort frem, og fjerner alternativene før resten er på plass. De fortjener ikke å bli hengt ut i media slik de har blitt gjort, men på den andre siden forstår jeg godt at mennesker blir frustrerte når de ikke lenger har råd til å besøke foreldrene sine, eller at barna må slutte på trening fordi det ikke går å kjøre dem dit lenger. På en annen side står de for det de gjør – og de får til ting. De bygger sykkelfelt som bare det, og sikkert mye annet. Vil ikke si noe stygt om dem, men jeg deler ikke deres politiske syn, da jeg mener at de som trenger bilen skal få bruke den uten å bli blakk. Gulrot istedenfor pisk, er en måte å si det på.

Navn: Jeanette Mikkelsen
Alder: 42 år
Yrke: Butikksjef

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på facebook?
Jeg kommenterer på noen innlegg der jeg er enig eller uenig på Facebook. Det er en enkel måte å få skrevet hva man mener. Jeg har også sendt mail til politikere.

2. Syns du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
Jeg synes noe er bra, og noe helt tullete. Det som provoserer meg er at de tror alle kan sykle eller ta kollektivt, men det er det dessverre ikke alle som får til av flere grunner. Det med å fjerne parkeringsplasser, sette opp mange flere bomstasjoner og øke avgifter er noe av det som irriterer meg.

3. Hva slags retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
Miljøbevegelsen burde tenke litt lenger og kanskje høre hva folket vil, ikke bare kjøre på med det de mener. I tillegg må de slutte å bruke skremselspropaganda med ting som ikke stemmer helt.

4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
Kommer an på hva politikken handler om. Ofte kan politikere si ting som høres bra ut, men som ikke blir noe av. Derfor blir det ofte til at en ikke tror på det som blir sagt.

5. Hvilke politikere synes du at gjør en god jobb, og hvorfor?
Jeg er må si det som det er... Det kommer helt an på. Jeg liker Listhaug blant annet fordi hun kaller en spade for en spade. Er for mange politikere med for mye snakk, og for lite som blir gjort.

6. Hvorfor tror du MDG blir kritisert såpass mye i "Ja til bilen Oslo"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?
MDG blir kritisert fordi de kommer med uttalelser, og gjør slik at hverdagen til veldig mange blir vanskelig og dyr. Jeg kjenner selv flere med barn som skal leveres i barnehage og SFO på to forskjellige steder, og så skal de rekke jobb selv. Nå, med økte bomsatser og lite parkeringsmuligheter, gjør det hverdagen vanskelig. Så er det henting og aktiviteter etterpå. De lager sykkelveier med rød asfalt, som har en høyere kostnad, og brøyter sykkelvei fremfor gangveier. I tillegg kan man lese at de leaser dyre biler når de vil ha en bilfri by. De sløser penger på utekontor og utemøbler som ikke ser bra ut, og på toppen av alt bruker de millioner på feiringen av miljøbyen Oslo 2019. Det er noen av irritasjonsmomentene med MDG.
Må si at det er rart MDG hele tiden snakker om at de ønsker en grønnere by på grunn av de med astma og lignende sykdommer. Jeg tenker at om jeg hadde vært så plaget selv, eller hadde barn som var det, ville jeg ikke bodd midt i en storby. Men jeg må si at det også finnes noen som bruker bilen unødvendig. Jeg bruker selv kollektivt til jobb fordi det er enkelt og jeg har kort avstand til banen, selv om jeg bruker litt lengre tid enn jeg ville gjort med bil. Jeg har ikke små barn som skal leveres og hentes. Jeg jobber i byen i butikk og har kunder som kommer utenbys fra, som er fortvilet over fremkommelighet og dårlige parkeringsmuligheter. De sier at å betale for parkering i parkeringshus, er som å bli ranet.

Navn: Bent Vik-Strandli
Alder: 51 år
Yrke: Hjemmetjenesten

1. Hvorfor velger du å kommentere offentlige innlegg på facebook?
Er ikke noe av poenget med kommentarfelt på Facebook nettopp at folk skal kommentere? Jeg svarer vel når jeg blir engasjert og/eller provosert.

2. Synes du miljøbevegelsen er provoserende? I så fall hvorfor?
Miljøbevegelsen jobbet for en sak de tror på. Blir stort sett provosert når de jobber for tiltak som virker mot sin hensikt. Eksempelvis el-biler i kollektivfelt. Når andelen av el-biler er så høy som i dag, fører dette til en kraftig forverring av fossilbil-kø. Både CO2, og spesielt lokale utslipp øker.

3. Hvordan retorikk mener du at miljøbevegelsen burde bruke?
Faktaopplysning. Reelle fakta. (Obs, må ikke misforstås med at jeg mener miljøforskningen tar feil. Det gjør jeg ikke.
Og selvfølgelig må de leve som de formaner andre.)

4. Hva får deg til å lytte til en politiker?
En politiker som ser folks utfordringer i hverdagen. Dagens politikere minner om styrtrike Rimi Hagens uttalelse om å sende skjorter til skreddere i England for å spare penger.

5. Hvilke politikere syns du gjør en god jobb, og hvorfor?
Til tross for at jeg er uenig i det meste hun jobber mot, så står det respekt av Lan Marie Berg. Hvordan hun som relativt uerfaren politiker tok på seg rollen, og står imot relativ tøff hets. Hun skal ha respekt for det.
Kan ikke komme på noen andre politikere som jobber for annet enn å mele egen kake.

6. Hvorfor tror du MDG blir kritisert såpass mye i "Ja til bilen"? Mener du selv at MDG har en provoserende politikk, og i så fall hvorfor?
Folk flest stempler MDG for alle endringene som skjer i Oslo nå. Jeg mener det er helt feil. MDG jobber tross alt bare for det de gikk til valg på. Det som skjer nå, er at Arbeiderpartiet skyver MDG foran seg og lar dem ta all skyld for endringene i Oslo. MDG vinner selvsagt stemmer på dette, siden de har de mest engasjerte miljøvernere som velgere. Ap derimot, taper stort på å fronte "krigen mot bilen", så de snakker om andre ting. Går man på Facebooksidene til Oslo Arbeiderparti, finner man ingenting om fjerning av parkeringsplasser til fordel for ekstrem kostbar rød asfalt, forbeholdt en promille av Oslos befolkning. Hvor mange av Ap's velgere skjønte at det var dette Ap ville jobbe mot ved forrige valg? Nesten ingen. Ap ønsker igjen å skjule sannheten for egne velgere.
Det er åpenbart at Ap's 32 % oppslutning, mot MDGs 8,1 % og SVs 5,4 %, gjør at Ap sitter med så godt som hele ansvaret for hva som skjer i Oslo nå.
Jeg jobber i hjemmetjenesten i Oslo, et lavtlønnsyrke. Med 53 nye bommer, økte kollektivpriser og vansker med innfartsparkering, så er det usikkert om jeg vil ha råd til å fortsette å jobbe i Oslo. Må vi selge huset? Hvor mange i Oslos lavtlønnsyrker bor innenfor bomringen? Hvor mange er foreldre for barn i barnehager og skoler? Hvor mange er avhengig av bil for å få tidens kabal til å gå opp? Hvor mange tenker som meg, at de kanskje må ofre barnas treninger, fordi de ikke rekker å kjøre til trening når de ikke kan ta bil til jobb? Hvor mange flere enn meg vurderer å slutte å jobbe i Oslo, hvis mulig, fordi jobb i Oslo blir for kostbart? Og i tilfellet, hva skjer da på byens hoteller? Hjemmetjenesten? Pleiehjem? Sykehus? Rengjøringsbyråer, når man ikke lengre klarer kostnadene ved reise til jobb?
Samtidig ser vi hvordan det unnlates å tenke miljø på Norges nivå i Kina, Russland, USA, store deler av Europa. Det er lett å være overbetalt politiker uten snev av økonomiske bekymringer, og legge føringer for mennesker som de ikke har noen forutsetninger for å forstå utfordringene til.

Lan Marie Nguyen Berg svarer

– Vi må slutte å tro at klima- og miljøproblemer er noe som skal løses av noen andre, et annet sted, til en annen tid. De må løses her og nå. Det er derfor jeg er i De Grønne.
– Det virker på meg som om kritikerne ikke forstår klimakrisens fulle betydning. At de er mer redde for meg enn for klimakrise og miljøproblemer. Men få vil nok være uenige at tørke, flom, matmangel, helsefarlig byluft, eller hav som drukner i plast er de største truslene mot friheten vår i tid, og ikke minst mot friheten til oss som er unge i dag. Ikke tapet av en parkeringsplass.
– Man skal selvsagt alltid være opptatt av å lytte og lære. Men undersøkelser viser også at nær 7 av 10 i Oslo mener at byrådets klimamål også gjør byen bedre å bo i. Det er nok litt som med innføringen av røykeloven. Folk er skeptiske i begynnelsen, men etterhvert innser alle at renere luft, tryggere skoleveier og mindre bilkø er bra for alle.
– De Grønne jobber for at det å leve miljøvennlig alltid skal være enklest å velge. Men min bekymring er at vi ikke går fort nok og langt nok. At vi som politikere er for feige. Løsningene finnes jo. Det er den politiske viljen og kreativiteten som har manglet.