Apple versus Huseby – om retten til reparasjon

Å kunne forlenge levetiden på produktene våre er god sirkulærøkonomi. At Apple bruker merkevarelovgivning til å stoppe uautoriserte reparatører tar oss i helt feil retning.

De siste par årene har det pågått en rettssak i norske domstoler mellom en mann fra Ski og et av verdens største selskaper. I 2017 saksøkte Apple mobilreparatøren Henrik Huseby for krenkelse av deres merkevare. Huseby vant i tingretten i 2018, men etter en anke vant Apple i lagmannsretten i juni i år. Nå har Huseby anket saken til Høyesterett. I kampen for å kunne utøve sitt yrke, peker Huseby også på en alvorlig systemfeil. En feil som har ført til at mobilprodusenter får diktere hvor og hos hvem du kan reparere telefonen din.

Saken mellom Apple og Huseby tar utgangspunkt i et beslag av 63 Iphone-skjermer som Huseby importerte fra Kina. Skjermene ble stoppet i tollen, slik at Huseby aldri mottok skjermene før de ble beslaglagt og brukt som bevismateriale. Skjermene Huseby importerte er såkalte «refurbished» eller reparerte skjermer, altså skjermer bestående av noen originale deler (ofte lcd-skjermen som det er vanskelig å få tak i i tilsvarende kvalitet) og noen tredjepartsdeler (som oftest er glasset tredjepart). Apple hevder at skjermene er piratkopier i sin helhet. Lagmannsretten gav Apple medhold i dette basert på Apples etterforskers vurdering av skjermene. Huseby og hans advokat mener dommen er feil, og har anket til Høyesterett.

Apple har stor markedsandel i Norge. Situasjonen i dag er at de i praksis får diktere hvor og hos hvem du skal kunne reparere telefonen din. Apple selger ikke reservedeler til andre enn sine egne autoriserte reparatører, og tvinger derfor uavhengige reparatører til å skaffe reservedeler med best mulig kvalitet andre steder. Deretter saksøker de små aktører som Huseby i deres forsøk på å navigere rundt problemet (1). Dette gjør at Apple i praksis får monopol på reparasjon av sine produkter og kan holde prisene høye.

I kampen for å kunne utøve sitt yrke, peker Huseby også på en alvorlig systemfeil.

Skjermene som Huseby tilbyr sine kunder, er også de mest miljøvennlige skjermene han kan tilby. Når skjermen knuser er det ofte bare glasset som blir ødelagt. Lcd-delen av skjermen kan være intakt, og med reparasjon og nytt glass kan den brukes om igjen. I en tid hvor elektronikkforbruket øker og presser jordens ressursutnyttelse til det ytterste, trenger vi mer reparasjon av denne typen. På veien mot en sirkulær økonomi og et bærekraftig forbruk er det helt avgjørende at vi har muligheten til å forlenge levetiden på produktene våre. Da må alle reparatører ha tilgang til reservedeler med høyest mulig kvalitet, og også ha rett til å kunne velge reparerte reservedeler da dette sparer miljøet. Reparasjonsvirksomheter skaper grønne og lokale arbeidsplasser og er veien å gå for å få til en fungerende sirkulær økonomi. At Apple bruker merkevarelovgivning til å stoppe uautoriserte reparatører er en tendens som tar oss i helt feil retning.

Saken mellom Huseby og Apple viser at vi i Norge trenger reguleringer som forplikter mobilprodusentene til å gjøre reservedeler tilgjengelige også for uavhengige reparatører.

EU har nylig vedtatt de første endringene i det såkalte økodesigndirektivet. Det innebærer regelverk som setter krav til produsenter om produkters reparerbarhet og at reservedeler og manualer skal være tilgjengelig også for uavhengige reparatører. Foreløpig gjelder vedtaket større produktgrupper som hvitevarer og TV-skjermer. På veien mot vedtaket bedrev elektronikkbransjen, inkludert aktører som Apple, storstilt lobbyvirksomhet for å svekke regelverket som omhandlet reparasjon. Den europeiske reparasjonsbevegelsen har derfor nå lansert en kampanje for retten til reparasjon, for å forsøke å minske de multinasjonale selskapenes innflytelse i Brussel.

Norge har ambisjon om å bli et foregangsland på sirkulær økonomi. Fri, tilgjengelig og fornuftig priset reparasjon vil være viktig for å oppnå dette.

Endringene i økodesigndirektivet trer i kraft fra 2021, og er antatt å ville bli implementert også i Norge. Dette innebærer foreløpig ikke smarttelefoner og annen småelektronikk. Saken mellom Huseby og Apple viser at vi i Norge trenger reguleringer som forplikter mobilprodusentene til å gjøre reservedeler tilgjengelige også for uavhengige reparatører. Norge har ambisjon om å bli et foregangsland på sirkulær økonomi. Fri, tilgjengelig og fornuftig priset reparasjon vil være viktig for å oppnå dette.