KRONIKK

Vitamin D er en av nøklene mot koronasykdom

Ny studie om betydningen av vitamin D for koronasykdom.

Nok en studie viser at mangel på d-vitamin øker risikoen for å dø av covid-19 (NTB, februar 2022)

Kronikken under ble skrevet i oktober 2020 og tar utgangspunkt i en spansk studie:

En ny studie etter forskningens ”gullstandard” ga vitamin D i tillegg til beste tilgjengelige behandling. Få sykehusinnlagte, koronasyke personer som fikk vitamin D, fikk behov for intensivbehandling. Vitamin D så dermed ut til å redusere alvorlighetsgraden av sykdommen. Studien kan leses her.

De fleste infeksjoner nedkjempes av kroppens medfødte immunsystem. Bare et fåtall av flere millioner mikroorganismer framkaller sykdom. Et optimalt førstelinjeforsvar hever terskelen mot alle typer infeksjoner. En rekke naturlige stoffer kan alarmere og/eller stimulere dette medfødte immunforsvaret og føre til at det blir mobilisert tidsnok til å slå tilbake smitte og forhindre sykdom. Vitamin D er ett av flere naturlige stoffer som er nødvendige for kroppens forsvar mot mikroorganismer. Forskning begynner nå å tegne et tydelig bilde av betydningen av vitamin D for å redusere risikoen for å bli syk og for å forhindre alvorlig sykdom.

For eksempel har en studie påvist at personer med lavt nivå av vitamin D i blodet hadde økt risiko for å få koronasykdom og for å bli lagt inn på sykehus.

Andre pasienter fra en rekke land med alvorlig mangel på vitamin D hadde dobbelt så høy risiko for å få alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall av koronasykdom, som de med mer vitamin D i blodet.

En grunn til at vitamin D motvirker dødsfall av koronasykdom, er sannsynligvis at vitaminet regulerer kroppens såkalte cytokin-respons og hindrer ukontrollert overproduksjon av cytokiner. Det er slik cytokin-storm som fører til pusteproblemer og død. Cytokiner er små proteiner som skilles ut av immunsystemet og har viktige funksjoner i kommunikasjonen mellom celler. Skadene som sterke cytokinangrep påfører lungene, fører til akutte pusteproblemer og svikt i flere organer, noe som er årsak til at pasienter kan dø. Blodnivået av vitamin D ser ut til å utgjøre forskjellen på en mild og en livstruende respons på viruset.

Vitamin D, som egentlig er forløperen for et hormon (kalsitriol), er av grunnleggende betydning særlig for immunsystemet. Av den grunn gikk en rekke ledende vitamin D-forskere ut i en fagartikkel i april og vektla at vitamin D reduserer risikoen for infeksjoner og at tilskudd derfor bør vurderes mot koronasykdom. Vitamin D motvirker infeksjoner ved å indusere molekyler som kan bremse formeringen av virus. I tillegg reduserer vitamin D-konsentrasjonen av cytokiner som gir betennelse og skader slimhinnene i lungene, noe som kan føre til lungebetennelse. Videre øker vitamin D konsentrasjonen av cytokiner som motvirker betennelse.

Kronikken ble først trykket i Dagens Næringsliv.

Studie: Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study
Av: Marta Entrenas Castillo et al, oktober 2020, The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

Kilder:
https://febs.onlinelibrary.wil...
https://news.northwestern.edu/...
https://www.mdpi.com/2072-6643...