Dagens bilde

Vinterskogen

Jo lavere i terrenget du kommer, dess mer unormalt mye snø er det. Det nyter barn og besteforeldre godt av i vinterferien.