Kronprinsens klima-tale

- Vi har satt oss mål som bommer på skiven

Kronprins Haakon om sitt forhold til natur.

Helt siden jeg var liten har naturen vært med på å definere hvordan jeg ser meg selv og hvordan jeg er.

Akkurat nå for eksempel kunne jeg godt tenke meg å være ute i havet, ligge på magen og kjenne at brettet under meg får fart fra kraften i en bølge. Noen dager før har det da vært sterk vind som satte havet i bevegelse, og det er denne bevegelsen som har forplantet seg hundrevis av nautiske mil avgårde, og som nå, i dette punktet, når energien treffer havbunnen rett ved standen, kan tøyles hvis du timer det akkurat riktig. Når du får fart stabiliserer brettet seg og da er det om å gjøre å komme opp i én bevegelse, få beina riktig plassert, få svingt og kommet seg opp i veggen av bølgen. For det er der du får fart og får kraft. Samtidig er det skum som hele tiden forsøker å innhente deg bakfra. Akkurat der i bølgen, hvis jeg klarer å få balanse og kjenne at jeg får den dynamikken som skal til, da kjenner jeg det. Klart og tydelig: Jeg er en del av naturen. Jeg er natur.

Inne i et lite hus, bygget av søppel, på en strand på Svalbard henger det et sitat av Albert Einstein. Han sier: Se dypt inn i naturen, og du vil forså alt bedre.

Alle mennesker har nok punktvise opplevelser av å være natur. Likevel tror jeg at i all vår streben etter modernitet har vi, på et eller annet nivå, glemt dette helt elementære; at vi er en uløselig del av naturen. Det kan være noe av grunnen til at vi menneskene i verden nesten umerkelig har satt oss mål som bommer på skiven. Som når vi definerer utvikling som inntekt per person og lite annet. I et kortsiktig perspektiv. For det kan da ikke være sånn at ekte utvikling forrykker balansen i naturen? Det kan da ikke være sånn at vekst frarøver muligheter fra barna våre? For ekte utvikling gjør at mennesker får det varig bedre, og ekte vekst er å finne bedre, mer effektive løsninger som ikke går utover andre grupper eller miljøet.

For at vi skal få til utvikling og vekst på en riktig måte, tror jeg det er særlig viktig med tre ting:

1. For det første at vi finner tilbake igjen til oss selv og erkjenner at vi er en del av naturen.

2. For det andre at vi skaffer oss kunnskap og formidler den på en best mulig måte. Det gir oss grunnlaget til å ta avgjørelser som er best mulig til enhver tid.

3. For det tredje må vi finne motivasjon og inspirasjon til å finne kule, skinnende, framtidsrettede løsninger som gjør livene våre bedre samtidig som det bringer oss i balanse.

I denne tretrinns løsningen er Cicero en viktig bidragsyter.

I forrige uke var Mette og jeg med klima- og miljøministeren på besøk på Lance. Lance er forskningsskipet til Polarinstituttet (det visste dere alle…). Det er på et forskningstokt inne i polarisen på 83 grader nord. Og det er en mektig opplevelse å stå på isen og se rundt i 360 grader med is så langt øyet rekker. Mellom 3000 meter med vann og en blå himmel ligger en tynn hinne av is. Litt over en meter tjukk. Den gikk vi på. Vi har hørt at denne hinnen er viktig for værsystemene, for temperaturen, for balansen i naturen. Men hvorfor er det så nøye om det er ettårsis isteden for flerårsis oppi nord? Hvorfor må vi forandre klimamodellene bare fordi isen smelter? Hva har alt dette – om noe - å si for de som bor nær ekvator?

To av hovedoppgavene til Cicero er forskning og informasjon om klimarelaterte saker. Forskning med høy kvalitet er grunnleggende for å ta de beste avgjørelsene. Samtidig er evnen til å gjøre komplekse sammenhenger forståelige en viktig oppgave. Dere i Cicero er gode på nettopp det og har vært med å bidra i mange sammenhenger. Cicero har deltatt ved de fleste store klimatoppmøtene, og dere har vært delaktige i Kyoto-protokollen. Cicero-forskere har vært hovedforfattere for IPCC-rapporter og brukes for å forme EUs energi- og klimapolitikk. Norsk klimaforskning er verdensledende på mange områder, og dagens unge jubilant spiller en svært sentral rolle. Det er et imponerende stykke arbeid dere gjør og det er vel verdt en feiring.

Vi trenger dyktige fagfolk som dere i Cicero for å se sammenhengene i den komplekse materien. Takk for at dere hjelper oss å forstå.

Gratulerer så mye med 25-årsjubileet!