Global oppvarming

Varmere i Arktis, isen smelter raskt

Oppvarmingen av Arktis går mye raskere enn forskerne hadde trodd.

Mens folk sleit med skiføret i Oslomarka, har isen i Arktis vokst lite denne vinteren. Aldri har isen i Arktis hatt en så liten utbredelse om vinteren.
– Smeltingen i Arktis skjer nå raskere enn vi hadde trodd, forteller klimaforsker Rasmus Benestad. Han er klimaforsker ved metrologisk institutt.
22. MARS meldte amerikanske The National Snow and Ice Data Center (NSIDC) om den rekordlave utbredelsen av is. Der 16,5 millioner kvadratkilometer med hav var dekket av is vinteren 1979, var 14,5 millioner kvadratkilometer dekket denne vinteren. Og smeltingen har akselerert de siste årene.
Også sommerisen i Arktis har hatt rekordlav utbredelse de siste årene. Sommerisen nådde sin hittil laveste utbredelse i 2016, med 4,14 millioner kvadratkilometer, 40 prosent mindre enn i 1979. Bare i 2012 var det mindre is.
Samtidig som det har vært vinter i Arktis, har det vært sommer i Antarktis – populært kalt Sydpolen. Også her smelter isen i rekordfart. Ifølge de siste satellittmålingene er utbredelsen av sommerisen også i Antarktis på et historisk bunnivå.

KLIMAFORSKERE mener nå at den globale oppvarmingen skjer langt raskere ved polene enn de tidligere trodde. For et år siden publiserte klimaforsker Rasmus Benestad en artikkel i anerkjente IOPScience, sammen med et knippe andre kolleger, der han advarte mot utviklingen. Selv om verden skulle klare å begrense den globale oppvarmingen til bare 2 grader, kan dette likevel bety en 7 graders oppvarming i deler av Arktis, viser den nye forskningen.
– Vi har funnet at den største oppvarmingen vil skje i løpet av vinteren, og at denne vil skje i den nordlige delen av Finland, den nordlige delen av Skandinavia, Svalbard og Barentshavet, sier Benestad.
– I midten av dette århundret vil en typisk varm vinter være varmere enn 0 grader. I dag ligger gjennomsnittstemperaturen om vinteren på – 13 grader, forklarer han.
I et såkalt business as usual scenario, der utslipp av klimagasser ikke reduseres, vil temperaturen over det samme området kunne stige med 18 grader innen år 2100, viser studien.

Ketil Isaksen fra Meteorologisk institutt, som har vært med på arbeidet med artikkelen, har sett på hvordan oppvarmingen kan påvirke nedbøren. Det handler både om hvor ofte det regner og hvor intenst det vil regne. Ifølge Isaksen vil det både snø og regne mer når det blir varmere, mens frekvensen, altså antallet nedbørsdager, vil avhenge av antall stormer. Isaksen og hans kolleger finner at nedbøren over Arktis vil kunne øke med hele 70 prosent, innen år 2100, på grunn av høyere temperaturer og mer kondens.