Bildespesial

En Gud. En folkefiende.

Christian Houge brukte tre år på å portrettere ulv. Resultatet er oppsiktsvekkende.

«Shadow Within» (2010-2013) er en serie fotografier av ulv fra flere land. Jeg har i over tre år jobbet med ulv i USA og Norge. Gjennom eksperter i reservater har jeg, (periodevis) fått ulvens tillit, som overlever på frykt for det ukjente. Gjennom språk- og sikkerhetskurs har jeg fått tilgang til nye verktøy for å møte ulvene på deres premisser. Fysiske ritualer med ulvene har gitt meg mulighet til å bevege meg i ulvens territorium og dermed funnet et visuelt formidlingsspråk. Å jobbe med ulvene har for meg handlet om å utfordre egne grenser. Jeg som i utgangspunktet var betrakter ble også betraktet, testet fysisk og psykisk. Jeg måtte overgi kontrollen for å komme nært innpå individene, ikke bare flokken. Personlighetene til disse dyrene er like forskjellige som hos mennesker. Jeg opplevde deres tydelige flokkstruktur og vesen, og fikk lettere tilgang til mine egne naturlige instinkter. Dette var avgjørende for å kunne speile noen av de tabubelagte sosiale skyggesidene som jeg utforsker gjennom ulven.
I Skandinavia betyr ordet «ulv» betyr å rive i stykker, mens «varg» er en betegnelse for en fredløs person. På 1600-tallet lærte kristendommen oss opp til å tro at ulven var en manifestasjon av djevelen, mens folketroen og eventyr har båret fram bildet av «den store stygge ulven». Dette stigmatiserte dyret har ikke drept et menneske i naturen (i Norge) siden 1843. Inntil mennesket fikk husdyr og gjerder, delte ulv og menneske skog.
Kanskje kan dette myteomspunne dyret, som har måttet tilpasse seg vår kulturs utvikling, lære oss noe om oss selv? Er naturen i utgangspunktet med oss eller mot oss? Og er vi med eller imot naturen?
Christian Houge
(SE FLERE BILDER UNDER)