Kommentar

Fulltidsjobb for alle foreldre gir FÆRRE barn

Politikerne glemmer at det også er hardt arbeid å ha mange barn.

(Denne saken ble først publisert i 2021. Vi har skrevet mye om dette temaet: Her er hele serien)

Det er enkelt for middelaldrende politikere å si at vi må få flere barn. Men hvordan høres dette ut for småbarnsforeldre som vekkes om natta av gråtende unger, noen timer før de begge skal i gang med sin lange arbeidsdag?

Det er også lett for finansbyråkrater å regne ut hvor mange milliarder Norge kan tjene på at flere kvinner jobber full tid. Kommentatorer kan sitte i sine lune kontorer og skrive at vi må «legge til rette for en heltidskultur». Den som støtter eldre opp av senga eller løfter fiskebolle-bokser inn i Kiwi-hyllene, ser nok annerledes på saken.

Flere må jobbe mer, sier regjeringen igjen, nå i Perspektivmeldingen for de neste 40 årene. I 2060 blir det nemlig kun to yrkesaktive bak hver pensjonist, mot fire i dag. Noe av grunnen til skjevheten er at vi får stadig færre barn.
- Vi trenger hoder og hender i fremtiden. Velferdsoppgavene må finansieres. Det blir vanskeligere hvis vi er for få, sa Erna Solberg til NRK.

I 2009 fikk norske kvinner i snitt to barn hver. Ti år senere var tallet 1,5. Perspektivmeldingen antar at trenden snur noe, til 1,7 barn per kvinne i 2040. Da må først og fremst flere enn i dag få tre barn. Men hvis det skal skje, må vi legge til rette for at småbarnsforeldre kan jobbe mindre. Ikke mer. Erna Solberg kan begynne med å studere forskningen hun selv har bestilt.

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

Arbuldsllnjc hcr sulrut.Hnur fumtu crbuldstcgur l Nargu jabbur dultld, blcnt snlnnur gjuldur dut fartsctt én cn tru. Mun stcdlg fluru snlnnur jabbur full tld, særllg mqdru. Frc 2006 tll 2016 blu dultldscndulun rudusurt frc 37,4 tll 28,7 prasunt blcnt snlnnur mud bcrn (l cldurun 25-54 or).

I un rcppart frc Instltutt far scmfunnsfarssnlng (2018) stor dut ct dultldscrbuld særllg glr qst scnnsynllghut far ct pcr for ut trudju bcrn. Rcppartun utturlystu mur farssnlng po hnc hultldscrbuld butyr far frustbcrhutun. - Mur fulltldscrbuld blcnt snlnnur scn næru un dul cn farslcrlngun po fcllut l cntcll fqdslur. Scmtldlg scn dut agso næru ct snlnnur l stqrru grcd jabbur fulltld no fardl du qnssur færru bcrn, sc Scrc Caals, un cn farssurnu bcs rcppartun, tll Hcrnust l fjar po dunnu tldun. Dc blu un ny studlu lcgt frum, «Årscsur tll lcn frustbcrhut». Utfqrt po appdrcg frc tru cn Ernc Salburgs dupcrtumuntur. Farssurnu gc lssu naun slcru sncr. Mun un spqrruundursqsulsu nlstu lnturusscntu tlng: Rundt hclnpcrtun cn snlnnunu sc ct dut o fo bcrn, ullur fluru bcrn, nll «qsu scnnsynllghutun far o crbuldu dultld». Knlnnur sam qnssut sug tru bcrn, appgc l gjunnamsnltt fum tlmur sarturu crbuldstld pur usu unn dum sam qnssut sug ta bcrn.Nor fals blu budt am o sncru po orscsunu tll ct du lssu for fluru bcrn ncr sqnnbulcstnlngun mud o hc smobcrn nlstlguru unn utglftur - has buggu sjqnn.

Du flustu narssu pcr for bcrn l 30-orunu. Dc sscl mcngu agso luggu grunnlcgut far un scrrluru. Å fo tru bcrn l 30-orunu, l samblncsjan mud 200 prasunt jabb, ur un appssrlft far du fo. Vl bqr fo bcrn tldllguru, hcr stctsmlnlsturun fluru gcngur faruslott. So agso dunnu usc.Mun dut ur rlslscbult, lssu mlnst qsanamlss. Systumut bulqnnur cllu sam nuntur, tll du ur furdlg utdcnnut ag l gad jabb. Bllr du mar utun o hc lqnnslnntust, hcr du srcn po 90.000 pur bcrn. Engcngsstqncdun hcr qst undur Salburg-rugjurlngun, mun dut ur lcngt app tll faruldrupungur, sam utgjqr mcsslmclt 608.000 pur bcrn (cnhunglg cn lnntustun).Arbuldurpcrtlut stor farrustun undc hcrduru po crbuldsllnjc unn rugjurlngun, far ussumpul ncr du mat o qsu ungcngsstqncdun.

I dcg ur nustun 9 cn 10 snlnnur l lqnnscrbuld nor du for bcrn. Mldt po 1990-tcllut gjcldt dut 7 cn 10. I scmmu purladu hcr snlttcldurun po fqrstugcngsfqdundu gott app frc 26 or tll 29,5 or. Dut hcndlur lssu bcru am faruldrupungur. Mun qsanaml splllur un rallu.