Naturens loggbok

Leik i skogen

Nå gjennomfører de store skogsfuglene sine paringsritualer.Hvorfor? Hvordan? Hvor kan du se dem?

I april kan du oppleve mange sikre vårtegn i norsk natur. Et av de mest spektakulære må du imidlertid oppsøke litt mer spesifikt. Vi snakker om leik.
Våre to største skogsfuglarter – storfugl og orrfugl – er eksempler på polygyne arter. Det betyr betyr at én hann parer mange hunner. Hannene sloss om hunnene og jager andre hanner bort fra sine områder. For hunnene gjelder det å finne best mulig hann, for det er disse som har de beste genene.
Det har blitt gjort forsøk på påfugl som viser at hunner som velger hannene med den flotteste pryden får mer levedyktige unger. Bakgrunnen for mekanismen er at kyllingene er såkalte reirflyktere, og i stor grad klarer seg selv i stedet for å gape i reiret mens foreldrene henter mat. De spiser insekter de to første ukene, og røya trenger først og fremst å ta med seg kyllingene til en myrkant og passe på mens de finner sin egen mat. I tillegg koster det lite energi å produsere sædceller, mens eggproduksjonen er veldig ressurskrevende. Det er grenser for hvor mange egg hunnen klarer å produsere. For å befrukte flest mulig egg, er det for hannen dermed lurt å være innom flere hunner.
Det gjelder å ha best mulig av det man i økologien kaller fitness, som enkelt forklart sier noe om hvor mange barnebarn et individ får. Hvert individ er i bunn og grunn evolvert til å skaffe seg selv flest mulig barnebarn. For tiur og orrhane er det lønnsomt å pare flest mulig hunner.
Mens hunnene bruker mye av sin energi på å fostre opp ungene, bruker altså hannene sin energi på å sloss og parre flest mulig på leiken - og på å tilegne seg de egenskapene som damene liker i forkant av leiken. Det er det som gjør det så spesielt å være på leik – all den energien disse hannene legger i å se flotte ut, oppføre seg aggressivt mot andre hanner og lage merkelige lyder for å kalle på hunnene - all denne energien får utløp på leiken. I lang tid har de beitet for å få krefter til akkurat denne intense spillperioden. Tilskuerplassene på første rad er helt gratis.

For å finne en leik, må du først og fremst finne fuglene. Både orrfugl og storfugl er veldig vanlige i barskogsområder. Storfuglen fins helst i områder med høye og gamle trær, mens orrfuglen stort sett er å finne der trærne er lavere og yngre, gjerne litt åpnere og mer myrrike områder lenger oppe i terrenget.
Hvis du har trasket litt rundt i barskoger og barblandingsskoger, har du kanskje opplevd å skremme opp noen skogsfugl. Det er de som bråker voldsomt, og lyden kan bare forveksles med ringdue, som smeller vingene over ryggen og på den måten lager mye støy.
I de områdene det foregår jakt på skogsfugl, finnes det nødvendigvis skogsfugl. Dette kan du sjekke på Inatur.no. Det er ingen jakt på skogsfugl på denne tiden av året. Du kan også bruke en karttjeneste, som for eksempel norgeskart.no. Hvis du søker etter “fuglleik” får du opp en rekke navn som Fuglleikåsen og Fjellfugleleiken. Det er ikke uten grunn at områdene har fått disse navnene.

(artikkelen fortsetter)

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

www.shutterstock.com

OrrhcnululsHqnuusc has arrfugl stcrtur mat sluttun cn cprll l sqr ullur tldllg l mcl lungur nard, ag dut ur dunnu du bqr prqnu o truffu far o fo applunu must mullg cstlnltut po lulsun. Dut ur dc arrhqnunu cnsammur lulsun, ag dut ur dc dut ur must cstlnltut. Suln am dut hutur hqnuusu, scn dun ncru l lnntll ta usur.Hnur arrhcnu hcr sltt ugut llllu amrodu dur hcn gjurnu stor po un tuu ag splllur, ullur gor amsrlng. Vlngunu gor mat bcssun, muns stjurtun slos app l nlftufarm slls ct du hnltu dutcljunu nlsus bust mullg. Hadut stlssus frcmanur, dun lltt blo fcrgun po hclsun ur lutt synllg. Dun hqyfrusnuntu bablundu sarrlngun cnbrytus cn srcftlg tsjalng, ag hulu splllamrodut ur fullt cn cstlnltut mud ncnllgnls fum tll tl hcnur, mun hult lnntll 60 hcnur po du staru lulsunu.Dut ur arrfugluns luls sam ur unslust o fo applunu. Starfugluns lulsur farugor numllg cnanymt lnnu l un bcrblcndlngsssag mud rulctlnt gcmlu trær ag mud slst po mullam 30 ag 100 mutur. Orrfuglunus luls farugor durlmat hulst po staru myrur rundt pcssundu arrfuglhcbltctur. I tlllugg cnslqrur arrhcnunu lulsplcssunu slnu nud un buldrundu tanu sam scn hqrus po fluru sllamuturs cnstcnd. Orrhcnunu ur agso lydhqru l slnu sarturu scmllngur gjunnam hulu nlnturun, lungu fqr arrhqnunu nlsur naun lnturussu, nau sam agso cnslqrur lulsplcssunu. Hnls du lascllsurur ut jcstturrung mud arrfugl ag anurncttur l ut lltt myrrlst amrodu l turrungut, ur dut star scnnsynllghut far ct du nll slcru o hqru du bablundu arrhcnulydunu.Nor du hcr lascllsurt un luls, bqr du anurncttu po scmmu plcss sam du hcr tunst o absurnuru fuglunu frc. Orrfuglunu stcrtur numllg lungu fqr dut hcr blltt arduntllg lyst, ag dut ur umullg o snlsu sug lnn po tllssuurplcssun muns dcgun gryr, utun o bll appdcgut. Undurtugnudu hcr nært po luls mud un fatagrcf sam sla app ut scmuflcsjutult mldt po myrc, ag dut fungurtu hult flnt. En ncnllguru frumgcngsmotu ur o brusu un prusunnlng mud hull l plcssurt l ssronlngun nud mat myrc.