Strøtanker i vinden

Gjør det vondt å tenke?

Naturlig intelligens, i en tid der de smarte løsningene bare er et tastetrykk unna.

Foto: Jørn H. Moen

Gjør det vondt å tenke?
Ja, svarte Arne Næss
tungt å rydde ny mark
tyngre enn å følge furene der plogen har gått
i flere generasjoner
Tyngre å være tenksom enn å være smart
Tyngre å tenke enn å taste
Men det er nydyrkeren vi kan takke
for at vi har mat på bordet
Tanken bryter også nye åkre som skal spire
tenk – selv om det gjør vondt !

«Tanke – hvor tar du meg hen?» spurte Anatole France
«Over de høie fjelde», sa Bjørnstierne Bjørnsson
Tenk høyt!
Tenk så det knaker!
Tenk stille og tenk så det braker,
så alle kan høre!

Tenk selv!
Tenk på en stubbe i skogen!
Tenk på en stein i fjæra!
Tenk ved en fjellbekk!
Tenk selv!
Tenk sammen!
«Menneske vær dig selv
Troll vær dig selv nok!»

Tenk to over en kopp varm sjokolade!
Tenk ti rundt et bord med god mat!
Tenk på kakaoplantasjen og kakaoprisen på verdensmarkedet!
Tenk på gulrøttene og hvitløken!
Tenk på sauen og lammet!
Tenk takk (for maten)!

Tenk sammen!
Da jeg var liten
spilte jeg badminton med broren min
vi konkurrerte om å klare flest felles pasninger
Vi klarte 674
Så mange poeng får du aldri i en badmintonturnering
tanken er en fjærball som flyr elegant over nettet
til en bror som venter på den andre siden

Tenk med hjertet!
Evig eies bare det vi elsker
«Ja, vi elsker!»
«Elsker, elsker det og tenker»
«Ja, vi elsker dette landet»!
Ja, vi elsker nabolandet!
Ja, vi elsker Swaziland og Somaliland!
Ja, vi elsker vannet, saltvann, ferskvann, brakkvann
Ja, vi elsker fjellbekken en varm sommerdag!

Ja, vi elsker fisken i bekken, i fjorden, i havet!
Ja, vi elsker laksen som tar seg oppover strykene!
Bare fisk som ikke tenker, flyter med strømmen
Ja, vi elsker fiskeren i Sénégal
som ikke lenger når ut til fisken som er sopt opp av våre trålere

Tenk i det små!
Tenk stort!
Tenk på den som ikke makter
å tenke på annet enn å skaffe mat til kveldsmåltidet
Tenk på den som sliter med å pine føden ut av den jorda vi tankeløst har ødelagt
Tenk på den som ikke orker å tenke på morgendagen
tenk på den som bare møter tanketomme blikk
tenk på den som ville møte et menneske,
men møter en skjerm

Tenk på de unge
som kjemper for den framtiden som vi voksne allerede har hatt
Tenk på de gamle
som strever med tankene

Tenk på laksen i merdene!
Tenk på seien som lever i møkka rundt merdene
Tenk på torsken som tenker at verden er blitt for varm

Tenk med hjertet!
Tenk med magen!
Tenk med innsiden av hendene!
Tenk med våte lepper!
Tenk med nesen!
Tenk med føttene
som bringer oss framover i passe fart
og tråkker rytmen til tankene
tenk med øynene,
men «man ser bare godt med hjertet. Det vesentlige er usynlig for øynene»
Tenk med hele deg!
Tenk og del!
Tenk nå!
Det haster!

Ole-Jacob Christensen, med takk til Anatole France, Bjørnstierne Bjørnsson, Henrik Ibsen og Antoine de Saint-Exupéry