Rødlista

Stær

Blir det færre stær fordi flokkene på vei mot England trekkes mot lyset og flyr inn i gassflammer på plattformer i Nordsjøen?

Stær: Sturnus vulgaris
Status: Nær truet (NT)

Med sine pastellblå egg har stæren truffet fargepaletten til norske interiørbloggere denne våren. Det er likevel ikke eggstilleben i oppdaterte hjem som gjør at stæren befinner seg på rødlista. Den norske stærbestanden har hatt en nedgang på 15 prosent de siste ti årene, og den er derfor kategorisert som nær truet.

Stæren liker seg i landbrukslandskapet, der den fanger insekter og meitemark på jordene. Den kan også spise frø og frukt. Som med mange andre arter på rødlista vet man ikke helt hvorfor stæren blir borte. Det har vært spekulert i at flokker av stær flyr inn i gassflammer på plattformer i Nordsjøen når de trekker til England, fordi de flyr mot lyset. Det er likevel mer sannsynlig at den er i tilbakegang på grunn av endringene i landbruket, der åpne områder med rikelig mattilgang gror igjen fordi beitedyr ikke lengre er på beite. I tillegg har den vært jaktet på i området der den overvintrer. Pai med stær er en referanse i flere gamle engelske skrifter.

Hannen synger både en karakteristisk stæresang som avsluttes med noen hese kvekk, og alle mulige andre lyder han tror damene imponeres av. På tross av sin nydelige, metallglinsende fjærdrakt er det ikke alle som vil ha stær i fuglekassene, nettopp fordi den har en tendens til å herme etter alarmklokken, brannbilen, bilalarmen og ungene. Eller lyden av isskrapen mot bilvinduet en kald vårmorgen. Stæren kan lære nye lyder gjennom hele livet, og eldre stærer har ofte mer kompliserte sanger enn yngre stærer. Den har et komplisert stemmeorgan som gjør det mulig å herme etter så mange ulike sanger. Stærhunnens forkjærlighet for hanner som kan mange sanger har gitt arten både rask læringsevne og god muskelkoordinasjon. Stæren liker seg i store flokker, og kan gjerne bo i kasser tett inntil hverandre. Neste gang bilalarmen går av uten at lysene blinker bør du sjekke om det ikke er en stær som har flytta inn i fuglekassa.