Debatt

Slipp vindkraft­forelskelsen!

Det er ikke godt å vite hva «småskala» innebærer i vindkraftsammenheng.

«Jeg vil lenke meg fast mot vindkraft på Vindfjell», proklamerer Olav Sanness Vika, gruppeleder for Tønsberg SV i Tønsbergs Blad 27. april. Sosialistisk Venstreparti (SV) går nå imot den massive vindkraftutbyggingen som partiet selv bidro til å tvinge gjennom. Majoriteten i SV klarer imidlertid ikke å slippe vindkraftdrømmen helt. Partiet vil nå at man skal vurdere fra «sak til sak småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det».

Olav Sanness Vika har fått kraftig motbør både i kommentarfeltet i Tønsbergs Blad og på Facebook, etter at han i midten av april foreslo å bygge ut «småskala» vindkraft, på Rygg og på Slagentangen, rett ved Bliksekilen naturreservat. «Vindturbiner vekker sterke følelser», konkluderer han nå. I Tønsberg SV er det nok minst én som har forelsket seg i den luftige drømmen om at vindkraften skal redde klimaet og være en del av en «ny grønn deal», for å bruke partiets nye favorittuttrykk. Hva SV mener med «småskala», har vi så langt ikke fått noe svar på. Vindkraftbransjen selger seg gjerne inn med at de skal skape «grønne arbeidsplasser». Automatiserte vindkraftanlegg gir imidlertid få arbeidsplasser, hovedsakelig knyttet til vedlikehold.

(debatt-artikkelen fortsetter)

En enkelt turbinvinge fraktes opp til Haramsfjellet. Ikke godt å vite hva «småskala» innebærer i vindkraftsammenheng.

Foto: Jan Gunnar Berg

SV profilerer seg ofte som et miljøparti, og et parti som er på naturens side. Dessverre har det oppstått forvirring i rekkene. Vindkraftbransjens lobbyister har klart å lure mange norske politikere til å tro at det å ofre karbonlagrende natur kan bidra til å minke mengden CO2 i atmosfæren. Ny forskning viser det motsatte. Det beste vi kan gjøre for klimaet er å la naturen være i fred, konkluderte Norsk institutt for naturforskning i fjor, i rapporten «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020). Vindindustrien har solgt seg inn som «utslippsfri» og «grønn», men totalregnestykket viser noe annet. Det å produsere og drifte slike enorme installasjoner er nemlig på ingen måte «utslippsfritt». Dypt problematisk er det også med avskalling av plast (som kan inneholde giftstoffer), mulige hydraulikkolje-lekkasjer, hørbar støy, infralyd, skyggekast, iskast og høyintense blinkende lys, som Luftfartstilsynet krever.

Som kjent gir vindturbiner ustabil kraft som ikke kan fungere uten balansekraft fra andre energikilder, som vannkraft, atomkraft eller kull. Skal vindkraften ha betydning for energiforsyningen, må store arealer ofres, både i bredden og i høyden. Kraften må ledes fra der hvor det til enhver tid blåser. Skal Tønsbergs innbyggere, etter å ha sett det som skjer på steder som Haramsøya, akseptere vindturbiner nær bebyggelse, og nær et naturreservat, må nok turbinene være så små at det hele blir meningsløst. Er det et symboltiltak Tønsberg SV ser for seg, for å tilfredsstille personer som ennå ikke har forstått hva vindkraft er for noe?

29 000 kvadratkilometer, fordelt på tretten områder, ble i 2019 blinket ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som egnet for vindindustri. Har Tønsberg SV undersøkt hvorfor verken Slagentangen eller Rygg ble inkludert da landets fremste eksperter på vindressurser trakk sine konklusjoner? Helt uavhengig av NVEs analyser, insisterer Sanness Vika på at det vil være «smart» med «et par, tre lave vindturbiner» nær bebyggelse i Tønsberg. Hva han mener med «lave vindturbiner» og hvorfor dette skal skal være så «smart», har han så langt ikke konkretisert. Han bare vet det, med den blinde vissheten forelskelse kan gi.

I Norge har vi kraftoverskudd grunnet vannkraft. Ifølge HydroCen ved NTNU kan en oppgradering av allerede eksisterende vannkraftverk gi oss mer kraft enn den landbaserte vindindustrien. Også når det gjelder energiøkonomisering (ENØK) har vi mye å gå på. Tønsberg har med sin nærhet til fjorden en unik mulighet til å utnytte fjordvarme og jordvarme til sitt energibehov. Kanskje dette er noe Tønsberg SV kunne engasjere seg i? Et velment råd: Slipp vindkraftforelskelsen, og fokusér heller på klima- og naturverntiltak som kan forsvares både med hjertet og hjernen!