Svalbard-rapport

Våren på Hopen

Opplevelsene i denne filmen er utrydningstruet.

”Ice in motion” er en film hvor jeg har prøvd å fange opp drivisens bevegelser rundt Hopen. Filmen er fanget fra da isen la seg i midten av april til den gikk i midten av mai. De lengste opptakene viser isens bevegelser gjennom åtte timer. Som man kan se, har tidevannet mye å si for retningen isen driver.
Normalt så ville isen rett utenfor stasjonen i disse tider være over en meter tykk, med is fra november til langt ut i juni. Vi har ett fast måleområde hvor vi overvåker istykkelsen og i år har snittet av målingene vært under 20 cm. Målingene har foregått i over 40 år og viser en klar trend med tynnere is, med en bratt fallende kurve de siste 10 årene. Satt litt på spissen, så er opplevelsene fra filmen nærmest utrydningstruet.
Opptakene har for øvrig vært en interessant prosess. Særlig å finne ut av isens bevegelser og hvordan fange disse, har vært en til tider frustrerende oppgave. Samtidig har det innimellom vært særs tilfredsstillende å få sjekket innholdet på minnebrikken etter å ha hentet ned kameraet fra fjellet.

En interessant detalj sees i klippet med månen og hvordan den påvirker tidevannet. Isen og dermed havet ligger i ro til månen har passert "toppunktet" sitt, deretter slippes vannet og strømmen settes i gang.

*

Våren på Hopen kan by på fantastiske naturoppleverer. Drivisen og fastisen er for det meste borte. Igjen ligger biter, små isfjell, knult og kalvis på fagspråket, og ett og annet skikkelig isfjell. Disse stammer fra isbreene på østsiden av Svalbard. I år har vi uvanlig mye breis rundt Hopen. Antagelig stammer disse bitene fra Austfonna på Nordaustlandet, hvor det er meldt om at farten på breen har økt betraktelig de siste årene og dermed medfører mer kalving.

Publisert første gang våren 2014.