Kunstfoto

Stokastisk mangfold

Når insekter samler seg rundt seinsommerens lyskilder, kan man lage kunst. Som det prisbelønte bildet «Stokastisk mangfold», av naturfotograf Pål Hermansen.

Det begynte helt utilsiktet og tilfeldig.
En skrue på utelampen hadde sklidd ut og etterlatt en glipe i skjermen. Slik ble lampen stående gjennom en hel sommer. Det virket så uskyldig og ubetydelig at ingen oppdaget det. Men utpå høsten var det påfallende mye «bøss» i lampen og jeg tok av skjermen for å tømme den.
Da ble det klart at det s ikke var bøss, men en skokk med insekter. Lampen hadde rett og slett fungert som en kontinuerlig insektfelle gjennom hele sommeren.

I stedet for å kaste innholdet i søpla, helte jeg det ut på et lysbord og - vips, så var søppelet forvandlet til et naturens kunstverk, en bekreftelse på alt det livgivende som omgir oss, men som vi ikke vet om.
Det er både «art by accident» og en påminnelse om det biologiske mangfoldet, selve «limet» i vår verden. Uten disse småkrypene ville den ikke vært som vi kjenner den.