Kino

Den lille blå prikken

Hva skjer når du ser jorda fra avstand?
Dokumentaren «Overview» viser deg perspektivene astronautene tok med hjem.

I 1987 beskrev forfatter Frank White noe han kalte «The overview effect», en kraft som påvirker astronauters syn på planeten og menneskene på den. Vanlige symptomer er ærefrykt, en dypere forståelse av hvordan alt liv henger sammen og økt ansvar for å ta vare på miljøet.

«Overview» er en kortfilm som utforsker dette fenomenet gjennom intervjuer med fem astronauter som har sett jorda fra verdensrommet. Filmen går også inn på betydningen og viktigheten av hva astronautene har tatt med seg hjem og vårt eget forhold til den lille blå kula vi lever på.