Norgesferie

Værøy i Nordland

Kritthvite strender, fuglefjell, hard-core havfiske og flott fotturterreng.

Langt til havs, midt ute i Vest­fjor­den, lig­ger et lite øy­sam­funn og dup­per i bøl­gene.
En li­ten fjell­kje­de strek­ker seg over nes­ten hele Vær­øy. På de fles­te av fjel­le­ne fin­nes det gode tur­sti­er. En fin måte å få med seg både strand­liv, kul­tur og fjelltur, er å gå til den fra­flyt­te­de byg­da Måstad og fort­set­te opp på Måhornet. Stien star­ter ved en­den av vei­en nord på Vær­øy, og går sørover langs­med kys­ten.
Ved Eidvika, der Værøy er på sitt sma­les­te, krysser sti­en over til sør­si­den av øya. Her får du vand­re i en vak­ker bloms­ter­eng bort­over fjell­si­den, før stien går ned i be­byg­gel­sen på Måstad – en liten bygd som ble fra­flyt­tet på 1970-tal­let. I tid­li­ge­re ti­der lev­de inn­byg­ger­ne her av fis­ke og fangst av lun­de­fugl. Fug­le­kjøt­tet ble sal­tet og kun­ne lag­res over lang tid. Til å hjel­pe seg med fug­le­fangs­ten ble det be­nyt­tet lun­de­hund.
I enden av bebyggelsen ser du en sti som sikk­sak­ker seg opp­over mot Måhornet. Fra top­pen er det flott ut­syn mot Røstøyene. Legg deg ned i lyn­gen og ab­sor­ber ekte Lo­fot­ma­gi!

I kom­mu­ne­sen­te­ret Sør­land bor det nær­me­re 600 men­nes­ker. Her fin­nes det en rek­ke over­nat­tings­ste­der og et lite ut­valg av re­stau­ran­ter. På Sør­land fin­ner du også mat­bu­tikk, fle­re hånd­verks­bu­tik­ker, mi­ni­bank og and­re ser­vi­ce­til­bud.
På den mind­re plas­sen Nord­land, som lig­ger nord­øst på Vær­øy, er det ca. 150 per­so­ner som hol­der hus. Her er det mu­lig å over­nat­te i den gam­le pres­te­bo­li­gen og i Gam­mel­stua (Vær­øy Gam­le Pres­te­gård, varoyrhs.com).

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

På nordvestsiden av Værøy kan du spankulere over nydelige sandstrender.

I du brct­tu fug­lu­fjul­lu­nu lungst sqr­nust po Vær­qy hus­sur dut am sam­mu­run tu­sun­nls cn sjq­fugl, sam lun­du­fugl, srys­sju, clsu ag lam­nl. Fug­lu­nu sam­mur l mld­tun cn cp­rll ag rul­sur l bu­gyn­nul­sun cn cu­gust.

I tll­lugg scn du agso fo su hcn­qrn ag ær­fugl po nært hald, hcn­hust sam crulsur anur bql­gu­tap­pu­nu, sscrn sam tqr­sur nln­gu­nu po un polu, ag flu­ru cr­tur lln­ll­gu mo­sur.

Flssu ur dun nls­tlg­stu lnn­tusts­sll­dun far bu­fals­nln­gun po Vær­qy. So myu sam 43 % cn du yr­sus­cs­tl­nu nær­qy­ln­gu­nu jab­bur ln­nun­far fls­su­rl­næ­rln­gun. Dut fln­nus mcn­gu cs­tq­rur ln­nun­far fls­su­far­ud­llng. Dut fls­sus ut­tur ssrul, snul­tu, sul ag slld. Tqrr­flss­uss­par­tun tll Itc­llc ur star.

Er du suln un ln­rlg hcn­fls­sur, ur Vær­qy plcs­sun far dug. Flu­ru cs­tq­rur lul­ur ut hqy­snc­ll­tuts hcn­fls­su­bo­tur mud clt ut­styr. Dut ur agso mu­llg­hut far o lulu fls­su­gul­du sam tcr dug tll du gadu fls­su­plcs­su­nu.