Dagens bilde

Naturkraft

Hvem vinner, mennesket eller naturen?
Egentlig et litt tåpelig spørsmål, for vi mennesker er jo også natur.
Problemet er bare at vi oppfører oss som om vi er høyt hevet over den.
Så derfor har det kanskje sin relevans likevel. Hvis mennesket utrydder seg selv, er det liten tvil om at naturen vil trekke et lettelsens sukk.
I løpet av et hundreår eller to er vi glemt, og plante- og dyrelivet har tatt seg opp igjen til gamle høyder.
Akkurat som i denne kampen mellom Bjørk og Volkswagen.
Naturkraften Bjørk vinner 1-0, selv om kampen varer noe mer enn 90 minutter.