Naturens loggbok

En ekte lofottorsk er en skrei

Men hva er egentlig forskjellen?

Foto: Torbjørn Ekelund

Det finnes to hovedgrupper av torsk i Norge. Den vanlige kysttorsken, som er den du får på kroken hvis du fisker med bunnsnøre fra jolla en sommerkveld i skjærgården. Og den havgående torsken som vandrer mellom oppvekstområder og gyteområder. Det er denne siste som kalles skrei. Skreien vokser opp i Barenshavet, og når den når gytemoden alder vandrer den inn til kysten. Skreien gyter langs hele norskekysten fra Møre til Finnmark, men omtrent halvparten gyter i området rundt Lofoten. Det finnes også egne bestander av skrei som gyter langs kysten av Island, Grønland og Newfoundland.

Ordet skrei stammer sannsynligvis fra det norrøne skrida, som betyr vandre. Lofotskreien når kjønnsmoden alder for første gang når den er cirka 10 år gammel. Mot slutten av året vandrer den vest- og sørover fra Barentshavet til gytebankene langs norskekysten, spesielt i Vestfjorden og Lofoten. I slutten av januar ankommer de største stimene, men selve gytingen finner sted i midten av mars. Gytingen foregår på mellom 40 og 100 meters dyp. En stor hunnskrei gyter cirka 4 millioner egg over mange dager. De befruktede eggene flyter opp i overflaten, hvor klekkingen foregår i løpet av de neste to-tre ukene.

Lofotfisket starter i januar og varer til ut i april. Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for flertallet av fiskerne i Nord-Norge. I 1933 deltok cirka 32 000 mann, i 1958 var antallet sunket til 12 000 og i 1990 var det nede i rundt 2 000. Gytefeltene strekker seg fra Lopphavet til Trøndelag, men de viktigste fiskefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst. De vanligste redskapene er line, garn, håndsnøre og på enkelte steder snurrevad.

Ingen vet nøyaktig når kystbefolkningen ble klar over torskens gytemønster og det årlige lofotfisket startet, men arkeologiske funn antyder at det kan være så gammelt som 6000 år. Tørking på hjeller ble sannsynligvis først utviklet av vikingene. Det var også med vikingene at dette fisket først ble organisert, slik at folk fra andre deler av landet begynte å reise til Lofoten for å delta. De første rorbuene stammer trolig fra denne tiden. Det samme gjør den første eksporten av tørrfisk.

Kilder: snl.no, Wikipedia, svolvaer.net