Naturens loggbok

Sanglerke

Sanglerka er en av de første trekkfuglene som kommer til Norge. Enkelte år, slik som i år, ankommer den allerede i slutten av februar.

Foto: Thor Østbye. www.thorostbye.no

Våren er kommet, i hvert fall hit til flatlandet på Østlandet. Det er fritt for snø. Om dagen, blå himmel og sol; om natten: stjerneklart og noen få kuldegrader. Jeg blir i godt humør av slikt. Og når snøen heller ikke kom i noen særlig grad i desember, januar og februar, så håper jeg at vi slipper å våkne opp til mer hvitt belegg på bakken. Dere som liker snø utover våren kan reise til fjells, der finnes det rikelig. For oss som elsker fugl: Det er nok nå.

Blant fuglene er svarttrost og sanglerke sikre vårtegn. Noen har kanskje allerede hørt sanglerka i år. Sjøl hørte jeg den for første gang forrige helg, i Sande i Vestfold. Og kanskje er sanglerka vårt aller fineste vårtegn. Dens særegne sang og dens rolle som budbringer om ei ny, lys og varmere årstid.
Mange kaller sanglerke fortsatt for lerke, og det er ikke så rart. Lerke var nemlig det offisielle navnet helt fram til midten av 1970-tallet. Men fordi vi også har flere andre lerkearter, slik som fjellerke og trelerke, var det naturlig å endre litt på det navnet.
Sanglerka er en av de første trekkfuglene som kommer til Norge. Enkelte år, slik som i år, ankommer den allerede i slutten av februar. De norske sanglerkene overvintrer stort sett i Vest-Europa.
Sanglerke er en hardfør art, og det er først og fremst sangen som kjennetegner arten. Sangen Alle fugler små de er beskriver den godt: «Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny». Utseendemessig er sanglerka mer unnselig, den kan være vanskelig å få øye på, om den sitter på bakken.
Sanglerka liker seg best i åpent kulturlandskap, og hekker i jordbruksområder. Nå på våren kan vi se den i det den flyr opp fra åkeren og begynner på sin oppstigende sangflukt, for så å sirkle rundt mens den synger, gjerne 100-150 meter over bakken. Antallet sanglerker har gått tilbake de seinere åra, antakelig på grunn av endringer i landbruket. I dag står derfor sanglerka på den norske rødlista over sårbare og truete arter (VU).
Sanglerke tilhører slekta Alauda i lerkefamilien. Totalt finnes det 95 arter av lerker, hvorav bare tre tilhører slekta Alauda.

Foto: Thor Østbye. www.thorostbye.no