Naturens loggbok

Et stadium i livet

Å ha et navn som er satt sammen av ordene «rumpe» og «troll» borger ikke for et suksessrikt liv. Men rumpetrollene kan trøste seg med at alt er en overgang.

Illustrasjon: Shutterstock

Et navn som er satt sammen av ordene «rumpe» og «troll» danner kanskje ikke det beste utgangspunktet for et suksessrikt liv, men dette er rumpetrollene lykkelige utvitende om der de svømmer rundt i små pytter og dammer, blant artsfreder som sett utenfra virker forbausende like. Det vil si: Når dette skrives, svømmer de ikke rundt, men ligger snart innkapslet i en gjennomsiktig gelémasse i store hauger, som egg, stadiet før de blir rumpetroll.

Frosk, padder og salamander går under fellesbetegnelsen amfibier, og regnes blant de eldste av de landlevende virveldyrene. De har eksistert i over 250 millioner år, og selv om de er helt eller delvis landlevende, lever de et liv i nær tilknytning til vann. I Norge har vi seks forskjellige arter som alle legger eggene sine i ferskvann: vanlig frosk, spissnutefrosk, damfrosk, padde, liten salamander og stor salamander.
Det vi kaller rumpetroll og som på fagspråket kalles amfibielarver, representerer det andre stadiet i disse dyrenes utvikling.
Eggene legges på våren, omtrent fra dette tidspunktet og framover, i ferskvann, gjerne i dammer eller bekker, men også i små vannpytter. Eggene er gjennomsiktige og geléaktige og legges i store klaser. Inni hver geléklump fins en svart prikk, selve larven.
Det ferdige rumpetrollet har rett etter klekking en hale som er lengre enn kroppen. Froskens og paddens rumpetroll mangler andre lemmer, blant annet bein. De har hode og hale, ikke noe mer, men ser man nøye etter kan man også ane to små fjæraktige dusker på hver side av hodet. Dette er såkalte ytre gjeller, som rumpetrollet i denne fasen benytter til å puste med.
Etterhvert som rumpetrollene vokser seg større inntreffer flere forandringer. De viktigste er at de utvikler bakbein, og deretter forbein, de får et tydelig hode og en tydelig kropp, øynene blir synlige og den lange halen forsvinner. I tillegg går de fra å puste i vann (med gjeller) til å puste i luft (med lunger). Hele denne forvandlingsprossessen går i biologien under betegnelsen metamorfose, og beskriver en gjennomgripende fysisk forandring, en omstrukturering av dyrets indre og ytre oppbygning. Når metamorfosen er fullendt er rumpetrollet historie, navnet kan ikke lenger skjemme det, og den fiks ferdige frosken forlater vannet og krabber opp til et nytt liv på land.

Kilder: snl.no, wikipedia.org, barnasside.no, oslo.kommune.no

Interessert i å få Harvests saker i din innboks ukentlig? Abonner på vårt nyhetsbrev.

Foto: Shuitterstock