Naturens loggbok

Et optisk fenomen

Regnbuen eksisterer kun når du ser på den.

Foto: Shutterstock

Sommeren er regnbuetid. Hvis sol og regn opptrer samtidig, er det gode sjanser for at du plutselig ser en fargerik bue som strekker seg over himmelen og helt ned i horistonten. Men hva er den egentlig, hvorfor oppstår den og hva består den av? Statsmeteorolog Jan Erik Johnsen har svaret.

- Det er visse forutsetninger som må være til stede for at man skal se regnbuen. For det første må det være sol. For det andre må det være regn. Og for det tredje må du ha sola i ryggen. Du vil alltid se regnbuen foran deg, og den vil alltid ha en radius på 42 grader. Sentrum av buen ligger like langt under horisonten som sola står over.
- Hvorfor det?

- Fordi det er solvinkelen som skaper regnbuen. Årsaken til at vi kan se den er at lyset brytes. Når lys går fra et lett medium, som luft, og over i et tyngre medium, som vanndråper, da får du brytninger. All elektromagnetisk stråling brytes, og sollyset er en del av det elektromagnetiske spekteret. Strålene fra sola treffer regndråpen, de brytes når de passerer gjennom dråpen, så bøyes de av eller reflekteres tilbake.
- Og dermed oppstår fargene?

- Riktig. Solstrålene treffer regndråpene to ganger, først når de går inn i dråpen og deretter når de går ut av den. Lyset reflekteres fra innsida av regndråpen, og på vei ut av selve dråpen får det en ny avbøyning. De solstrålene som får den rette vinkelen i forhold til den som står og betrakter, forårsaker at vedkommende ser en bue med et bestemt fargespekter.
- Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett?

- Ja. Og dette fargespekteret er alltid det samme, fordi hver av disse fargene har ulik bølgelengde. Rød har lengst, derfor avbøyes den mest og ligger alltid ytterst. Blå har minst, den avbøyes minst og ligger alltid innerst.
- Hvorfor blir det alltid en bue?

- Fordi regndråpene er runde. Lyset spres i alle retninger og de solstrålene som faller sammen med referansevinkelen i forhold til den som ser, blir synlige som en bue.
- Er buen vi ser egentlig del av en hel sirkel?

- Det er den. Men regnbuen vil aldri være synlig i 360 grader, fordi sentrum i buen ligger under horisonten.
- Det er lett å tenke seg at regnbuen er en konkret størrelse, på samme måte som skyer eller stjerner?

- Ja, men det stemmer nok ikke. Regnbuen er et optisk fenomen, den er der bare for den som ser på, ikke for noen andre.

Denne artikkelen sto først på trykk i Dagbladet Magasinet. Publisert med tillatelse fra Dagbladet.