Naturens loggbok

Månedens fugl: Svarthvit fluesnapper

Hvor blir den av, den kjente og kjære fluesnapperen? Den pleier jo alltid å dukke opp i begynnelsen av mai?

Svarthvit fluesnapperhann i typisk positur. Foto: Thor Østbye

Hvor blir den av, den kjente og kjære fluesnapperen? Den pleier jo alltid å dukke opp i begynnelsen av mai? Noen få fluesnappere har riktignok kommet, men i år virker det som om noe er galt.
Dette skrives 16. mai, men jeg har fortsatt hverken hørt eller sett noe til fluesnapperen. Andre fugleentusiaster sier det samme. Det har vært veldig få fluesnappere å se hittil i år. Forhåpentligvis er dette kun et tilfeldig avvik.
Svarthvit fluesnapper er det jeg vil kalle en typisk maifugl. På denne tiden kan vi vanligvis høre dens enkle sangstrofer fra hager og parker. Mange kjenner hannen til svarthvitfluesnapperen som en hissig fugl, en som jager meisene, som alt ligger på egg, ut av fuglekassene.
Årsaken til at fluesnapperen er så aggressiv og jager ut andre fugler fra fuglekassene har med tilpasning og overvintring å gjøre.
Fluesnapperen lever, som navnet tilsier, av insekter, og må derfor sørover om vinteren. Slik er livets realiteter for en art som har fløyet helt fra Afrika og opp hit, bare for å oppdage at de beste boplassene alt er okkupert av andre arter. Dette er prisen fluesnapperhannen betaler for å være trekkfugl. Det er nemlig ikke så mange av de andre trekkfuglene som er hulrugere som bor i fuglekasser og må konkurrere med meisene som er her om vinteren - og som derfor kan posisjonere seg på de beste plassene i god tid før trekkfuglene fra Afrika ankommer.

Hunnen ligger på egg i ei fuglekasse. Foto: Thor Østbye

Hos svarthvit fluesnapper ankommer gjerne hannene noen dager før hunnene. Tiden bruker de til å finne de beste plassene før hunnene kommer, og når hunnene endelig kommer, må de i tillegg begynne å synge og kurtisere.
Det kan være tøft å være fluesnapperhann.
Mens hannene er svarte og hvite er hunnene brune og hvite. På 1970-tallet, da kvinnekampen var på sitt heteste, ble det i likestillingens navn vedtatt å endre navnet på svarthvit fluesnapper til hagefluesnapper, fordi det opprinnelige navnet bare beskrev hvordan hannen så ut.
Forslaget slo ikke an, og Navnekomiteen for fugler måtte bite i det sure eplet og gå tilbake til svarthvit fluesnapper.

Fluesnapperfamilien har 274 arter, men slekten Ficedula, som svarthvit fluesnapper tilhører, har 31 arter. Skog og landskap driver overvåking av og forskning på fugl i jordbrukets kulturlandskap. Gjennom fugleovervåkingen ser vi at antall hekkende fugl av svarthvit fluesnapper har gått tilbake i perioden fra 2006 til 2011. Derfor er det grunn til å tro at rapportene om få fluesnappere i år er en fortsettelse på en allerede bekymringsfull nedgang. Bekreftelsen på om denne utviklingen fortsetter vil vi få når våre fugletellinger for 2014 kommer inn.

Til venstre: Hannen, slik vi ofte ser den ved fuglekassa. Til høyre: Hunnen er, i motsetning til hannen, brun og hvit. Begge foto Thor Østbye