Naturens loggbok

Hva skal stormen hete?

Meteorologene varslet ekstremvær, og blir det ekstremvær, da sier reglene at uværet også skal få et navn.

Alle ekstreme værhendelser i Norge får et navn, og årsaken er ganske enkelt at det letter kommunikasjonen. Den første stormen som fikk navn herjet på Nordmøre og i Trøndelag i oktober 1995. Stormen, som var i kategorien sterk storm (11 på Beaufortskalaen, eller mellom 28,5 og 32,6 m/s) fikk navnet Agnar. Og man skulle kanskje tro at valget av dette og alle andre uværsnavn hadde en helt bestemt årsak, men i følge Meteorologisk Institutt er det ikke sånn. Navnsettingen foregår riktignok etter visse anvisninger fra Verdens meteorologiorganisasjon, men disse anvisningene er egentlig ganske trivielle. Blant annet er det besluttet at at det skal være annethvert kvinne- og mannsnavn og at navnene skal komme i alfabetisk rekkefølge. Navnelisten settes opp på forhånd, en liten gruppe på Meteorologisk institutt har en navnedrodling, og når uværet bryter løs, er det bare for vakthavende meteorolog å bruke det neste navnet på lista når ekstremværvarslet sendes ut.

Det forrige uværet som fikk navn i Norge var stormen Hilde i midten av november i år. Her er et knippe andre uvær som har klart kvalifiseringskravene siden navnetradisjonen ble innført:

Oktober 1996: Gerd. Lindesnes til Oslofjorden med landområder: Opp til storm med kast.
Februar 1997: Joar. Vestfjorden, Ofoten: Høy vannstand.
November 1999: Olrun. Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag. Full storm eller sterk storm.
Oktober 2000: Tora. Agder-fylkene. Full storm. Store nedbørmengder og høy vannstand.
Januar 2001: Ulf. Troms og Finnmark. Full storm.
September 2005: Kristin. Ekstrem nedbør i Hordaland og delvis i Sogn og Fjordane.
Desember 2011: Dagmar. Sørvestlig sterk storm 30 m/s på kysten med kraftigere vindkast i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal samt Trøndelag. Finnmark: Ekstremt høy vannstand estimert til 50 - 80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.
Juni 2013: Geir. Agder, Telemark, Buskerud og Oppland. Lokalt ekstremt mye nedbør (50 - 90 mm) i løpet av fredag kveld og natt til lørdag.

Og uværet som herjet før helga, hvilket navn fikk det til slutt? Det fikk ikke noe navn, opplyser Meteorologisk Institutt, de satt klare med navnelista, et guttenavn sto øverst, men i siste liten ble det besluttet at stormen likevel ikke var sterk nok til å kunne kalles ekstremvær.

Kilde: Meteorologisk Institutt/www.met.no