Debatt

Levende hvaler gavner kysten

Vår statsminister tror åpenbart at han kan sanke popularitet ved å hevde at hvalfangsten er «viktig» for lokalsamfunn langs kysten. Men påstanden er grunnleggende feil.

Dette er et debatt-innlegg. Meninger i teksten står for skribentenes regning.

Hvert år reiser titusener av mennesker til Norge for å se på levende hvaler.[1] Hvalsafari gir ikke bare uforglemmelige opplevelser for besøkende, men har også en potensiell positiv innvirkning på lokalsamfunn ved å skape arbeidsplasser og fremme kunnskap om havet og de marine økosystemene.

I skarp kontrast til dette står hvalfangsten. I sommer ble turister ved Nordkapp vitne til at en vågehval ble partert ombord på en hvalfangstskute. Dette skapte reaksjoner både blant turistene og aktører i turistnæringen.[2]

En rapport om dyrelivsturisme fra Menon Economics (2020) slo fast at «hvalfangst er en kontroversiell aktivitet med konsekvenser for reiselivet», og gir anslag om at hvalfangsten medfører en reduksjon i hvalturisme på minst 100 000 personer i året.[3] Reduksjonen i turistnæringen handler både om omdømmeskade fra hvalfangst, og det faktum at det blir færre vågehvaler å se. Menon Economics estimerer så at kun en tiendedel av den estimerte reduksjonen, vil i seg selv gi et tap i verdiskaping i Norge på 100 millioner kroner. Hvalfangsten kan altså koste Norge 100 millioner i rene penger – til kystsamfunnene. Det er ikke mye til valgkampsak for statsministeren.

Støre synger også på gamle viser om at hvalfangst må til fordi hvalene «spiser mye fisk». Også dette er å villede befolkningen. Et sunt hav er viktig for både de som bor langs kysten og alle andre.

Foto: Bryant Austin

Nyere forskning viser at nettopp hvalene er viktige i kampen mot klimaendringene og for et sunnere hav. Dette er fordi hvalene resirkulerer og forflytter viktige næringsstoffer i havet når de beiter på dypet for så å gå opp og «gjødsle» havoverflaten. De transporterer også næringsstoffer over store avstander på grunn av sine lange migrasjoner. De gir dermed grunnlag for at mer planteplankton skal kunne vokse. Planteplankton på sin side er grunnlag for annet liv – slik at det kan bli flere fisker der det også er hvaler. Og ikke minst; planteplankton er essensielt i havets evne til å ta opp og lagre CO2.

Havet trenger flere levende hvaler, men det er også viktig at hvalene får dø naturlig, og ikke gjennom fangst: Når hvaler dør, synker de til bunnen og lagrer store mengder CO2, og bidrar til havbunnens økologi. Det Internasjonale Pengefondet har på bakgrunn av dette kalt hvalene for «naturens løsning på klimaendringene». Noen forskere har også uttalt at «en hval er verdt tusen trær» i klimasammenheng. Hvor mye hver hval faktisk er verdt i økosystemtjenester oversatt til penger, er det selvsagt vanskelig å fastslå – men at norsk hvalfangst fjerner ca. 500 av havets klimahelter hvert år, fremstår ikke som spesielt lurt eller langsiktig.

Når nordmenn blir spurt om sin holdning til hvalfangst svarer 65 prosent at det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart, og at noen hvaler bruker opptil 25 minutter på å dø.[4] Disse forutsetningene er de samme som myndighetene legger til grunn som dyrevernmessig «akseptable». Nordmenn er også generelt opptatt av tilsyn med dyrevern. Men Norge valgte å fjerne elektronisk overvåking av hvalfangsten i 2023, og har ikke hatt inspektører om bord siden 2005. Det er dermed ingen reell kontroll av dyrevelferden under praktisk fangst. Dette bidrar naturligvis til Norges frynsete rykte.

I år meldes det om laber hvalfangstsesong i Norge. Med bare ni fangstbåter ute, er det tydelig at hvalfangsten er en døende næring. Men i stedet for å vente på at hvalfangsten skal ebbe ut av seg selv, har Norge nå en gylden mulighet til å ta et aktivt valg som vil bli applaudert verden over. Det er over 40 år siden en samlet verden bestemte seg for å stanse hvalfangsten gjennom det såkalte hvalfangstmoratoriet, som Norge valgte å reservere seg mot. Det er på høy tid at Norge også erkjenner verdien av levende hvaler og stanser hvalfangsten for godt. Vår statsminister gjør ikke Norge noen tjeneste ved å tviholde på en fangst stadig flere er kritiske til.

[1] https://www.vol.no/nyheter/i/dmn5Go/357-000-har-sett-moby-dick-utenfor-andenes

[2] https://www.nrk.no/nordland/cruiseturister-reagerer-etter-partering-av-hval-i-honningsvag-1.16440259

[3] https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-74-Ørn-og-norsk-reiseliv.pdf

[4] https://www.dyrsrettigheter.no/havet/65-av-nordmenn-mener-hvalfangsten-er-dyrevernmessig-uakseptabel/