Essay om «antropocen»

Ved å huske at du skal dø, er du på sporet av et fritt liv

Hvordan komme seg bort fra et ødeleggende høyt forbruk? Ved å gjøre som senantikkens filosofer foreslo – minnes din egen død.

Vi har lært oss å betrakte ubegrenset forbruk nærmest som en menneskerettighet. Temaer fra senantikkens kristne askese kan hjelpe oss, skriver Simone Kotva, forsker i religionsfilosofi, i dette redigerte utdraget fra den nylig utgitte essaysamlingen Antropocen. Menneskets tidsalder.

En tidlig tradisjon av kristen askese oppsto i ørkenene i Egypt på 400-tallet. Et par hundre år senere skriver Johannes Klimakos, som selv levde i den egyptiske ørkenen, en håndbok som ble utrolig populær, også i vestkirken: Scala Paradisi («Himmelstigen»). I boken introduseres leseren for en gjennomgående fortolkning av det Klimakos kaller «å minnes døden». Klimakos henvender seg til vanlige mennesker så vel som munker og nonner. Han hyller det å minnes døden som den aller viktigste av de åndelige øvelsene. Klimakos forklarer at «å minnes døden» betyr at en person konstant minner seg selv om sin dødelighet. Det er ikke det samme som å lengte etter døden, og det skal heller ikke forveksles med frykt for døden, sier han. Nei, det handler heller om å bli kvitt det som hindrer munken i å leve et fritt liv.

Leseren av Klimakos´ håndbok oppfordres til å forbruke så lite som mulig og dele med de fattige. Et fritt liv defineres som et liv fritt fra overdreven tilknytning til eiendeler, men også overdreven tilknytning til begjær: Det Klimakos legger frem, er en tidlig kritikk av individualismen, men også av antroposentrismen. Han mener at den som stadig tenker på sin dødelighet, har vanskeligere for å overbevise seg selv om sin egen betydning: å huske døden oppfordrer til ydmykhet, forhindrer hovmod og gjør mennesket oppmerksom på omgivelsene.

Abonner på Harvest Magazine

For 119 kr i måneden eller 1200 kr i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

Kllmcsas farslcrur ct molut mud dut ondullgu llnut ur o lunu l scmslcng mud plcntur, dyr ag dut hcn scllur «jarduns lulrscr» – cltso cllu nusunur po plcnutun. I basun Du mußt duln Lubun ändurn: Übur Anthrapatuchnls («Du mo undru dltt lln: am cntrapatusnlss», 2009) snyttur dun tyssu sulturtuarutlsurun Putur Slaturdljs spqrsmol am cssusu ag nudnusst scmmun po un lnturusscnt motu. Slaturdljs ur lnturussurt l motun Kllmcsas bussrlnur sunstun o dq po. Hcn talsur dut sam un slcgs trunlngsplcn far nudstlgnlngun l cntrapacun. Hcn bussrlnur munnussut sam ut fullussscp sam scn scmmunllgnus mud ut munsufullussscp. Hnls nl qnssur o lunu scmmun ag blamstru, rusannurur Slaturdljs, mo nl dyrsu gadu ncnur ag gjqru dcgllgu qnulsur sam llgnur po dum Kllmcsas bussrlnur. Kjurnun l duttu rusannumuntut ur sunstun o dq sam un motu o lunu po, nau sam hqrus pcrcdassclt ut, sldun nl sncssur am nau sam tcr slutt. Mun dqdun, slls Slaturdljs lusur dun, hcndlur l dunnu scmmunhungun lssu so myu am o drupu sulnut sam o gjqru slutt po ugunnyttlg ctfurd. Slaturdljs sur duttu sam un nlstlg sunst o dyrsu l scmfunn mud un sull- ag mutcnrls llnsstll.