Fotobok

Knud Knudsens blikk for veier

Knud Knudsen (1832-1915) tok ikke bare bilder av landskapet, men også av veiene som formet det.

At den norske naturen ikke alltid har blitt oppfattet som vakker eller estetisk tiltrekkende, er vel kjent. Et slående eksempel på brytningen mellom ulike landskapssyn gir Aasmund Olavsson Vinje i Ferdaminne frå sumaren1860. Med karakteristisk tvisyn skildrer Vinje hvordan hans egen dragning mot Rondane møter standhaftig motstand fra de lokale bøndene: «Du seier at Ronden er fager, du», sa ei kone på Stavsbuøy til meg, «nei, stygg er han som den vonde sjølv».

Langt mindre oppmerksomhet har vært viet veienes og infrastrukturens betydning for fremveksten av en estetisk landskapsoppfatning. På et helt grunnleggende nivå har de bidratt til å gjøre landskapet tilgjengelig. I tillegg har veiene i stor grad fungert som det stedet landskapet erfares fra. Det er heller ikke bare landskapet som har blitt estetisert, også veiene selv har blitt – og blir stadig – oppfattet som skjønne eller stygge. Alt etter som.

I våre dager er det en tendens til at natur og teknologi stilles opp mot hverandre som motpoler. Motorveier, nye broer og «monstermaster»-settes i kontrast til ren og uberørt natur. På 1800-tallet var det annerledes: Da gikk ofte natur- og teknologifascinasjon hånd-i-hånd. Dette er også påfallende i mange av Knud Knudsens fotografier, og var en av grunnene til at hans landskapsbilder raskt pekte seg ut som spesielt interessante for mitt prosjekt. I min doktoravhandling ble Knudsens fotografier av Stalheimskleiva – en av Norges best kjente veier i et av landets mest ikoniske landskap – viet et eget kapittel. Men Knudsen har mye mer å by på.

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

Stclhulmsslulnc l Nærqdclun, Sagn. En cn du fqrstu slyngnulunu sam blu byggut l Nargu, furdlg l 1849.

Klctruplanurun Mcrgcrut S. Gruun, scmmun mud fjullfqrurnu Hclnar Hclnarsun (t.n) ag Thargulr Sulhulm fqr un slctrutur l Ssjaldun l Lystur, Sagn. 1885-1894.