HARVEST ANBEFALER

Kerstin Ekmans gamle gubber

Forfatter Kerstin Ekman om gamle menn som faller ned fra taket de måker snø fra.

Hvis det ble mildvær, ville snøen bli for tung på vedskjultaket. Inga ga selvfølgelig beskjed om at jeg måtte komme meg opp der og måke. De siste årene hadde hun stått nedenfor i dunjakke og med armene slått rundt kroppen. Hva nå hun skulle kunne gjøre hvis jeg ramlet ned. Men hun hadde nok god grunn. Det var ikke få gubber som hadde endt sitt aktive liv ved å ramle ned fra et snøtungt tak. Jeg fikk lukter i nesen når jeg tenkte på det: Gammel matos og parfymert rengjøringsmiddel blandet med piss gir en særegen aroma. Slik ble uføre gubbers liv i den praktiske kommunale leiligheten med blomsternavn på døra. Nei forresten, på gubbesiden er det navn på trær. Når en hadde glemt hva en het, ble det antatt at en husket lettere om en hørte hjemme bak Furu eller Gran. Og så sitte der.

*
Harvest anbefaler romanen Løpe ulv (2022), om Ulf Norrstig, 70 år, pensjonert skogvokter og formann i det lokale jaktlaget. Han har vært gift med læreren Inga i nesten fem tiår. De to trenger ikke alltid å snakke så mye, men deler kjærligheten til bøkene og naturen. Et møte med en ulv, en tidlig morgen i skogen, viser seg å få store konsekvenser, ikke bare for Ulf, men for samtlige innbyggere i den svenske bygda.
Boka kan kjøpes her.