Rovdyr og forvaltning

Kampen om løvene

I Norge har vi ulv, i Afrika har de løver. Konflikten er den samme: Rovdyr angriper husdyr, mennesker angriper rovdyr. Nå øyner afrikanerne en løsning med såkalt "levende gjerder".

Tanzania, 2015. I skyggen av elfenbensproblematikken ulmer en latent biologisk katastrofe i Øst-Afrika. 80 prosent av løvebestanden i denne delen av verden er blitt utryddet på 20 år. I sakens kjerne ligger konflikten mellom menneskenes interesser, representert ved masaiene, og rovdyrenes. Konflikten er ikke ulik ulveproblematikken her hjemme. Men et sted langt uti bushen finnes en organisasjon som har kommet opp med et løsningsforslag som kan vise seg å endre hele konflikten.

Noloholo ligger så langt fra allfarvei som navnet navnet tilsier. For å komme dit flyr jeg fra Zanzibar. Alle ni passasjersetene er opptatt, så jeg får tildelt setet til co-piloten, som glimrer med sitt fravær. Asurblå korallstrender forsvinner bak oss. Vi flyr i lav høyde, for det er ingen trykkabin i det lille flyet. Etter to timer kommer vi ut av en skydott og ser Mt. Meru strekke seg mot himmelen bak flystripen i Arusha. Ferden går videre med en buss fullstappet av masaier i fargesprakende kapper. På ryggen bærer de sverd, i hånden holder de mobiltelefonen. Veiene blir stadig smalere. Etter fem timer er det ikke godt å si om vi kjører på en sti eller i et elveleie. Det siste stykket sitter jeg bakpå en motorsykkel. Den punkterer. Vi går på trynet. Jeg lander mykt. Det er blitt mørkt og hyenene uler. Til slutt er vi fremme. Jeg får tildelt et bungalowtelt ytterst i campen med utsikt rett ut i Tarangire nasjonal park. Hadde det vært mitt første afrikabesøk ville jeg vært skuffet over ikke å høre løvebrøl. Et fullvoksent eksemplar overnattet på inngangstrappen noen måneder tidligere. Men sirissenes kakofoni og fuglene ved soloppgang er mer enn nok til å få blodet til å bruse.

Ved første øyekast lever masaiene i tidløs harmoni med naturen, men her ulmer store utfordringer. Det faktum at 80 prosent av Øst-Afrikas løvebestand har blitt utryddet, har i stor grad havnet i skyggen av alt fokuset på krypskyting av elefanter. Årsaken til den dramatiske nedgangen i løvebestanden er at løvene angriper masaienes kveg om natten, i ly av mørket. Kveget er masaienes viktigste kulturelle og økonomiske verdi, derfor jakter masaiene på løvene som hevn, selv om de egentlig ikke vil være villdyrene foruten.

Jeg besøker African People & Wildlife Fund (APW) - en uavhengig organisasjon som har utviklet et konsept som har vist seg å være effektivt når det gjelder å forhindre at løvene tar masaienes kveg. De kaller det «living walls» – hurtigvoksende, lokale tornetrær som plantes på en slik måte at de infiltrerer moderne gjerder. Stålgjerder trenger vedlikehold og trampes lett ned av store dyr, og tornetrærne er i seg selv ikke tette nok til å holde dyrene ute. Men i kombinasjon utgjør disse to elementene en uovertruffen, selvdreven symbiose.

Men det er ikke gjort på en dag å implementere dette nye konseptet. Dyrenes adferd må kartlegges, lokale stammer må overtales og viltvoktere fra hele distrikts-Tanzania må utdannes. Det må skaffes penger og lokale myndigheter må godsnakkes. Jeg har havnet mitt i sentrum av denne problematikken. 60 masaier fra Kenya og Tanzania er på konferanse i en camp drevet av et amerikanskt ektepar som har bygget opp det hele fra bar bakke i løpet av et tiår. Senteret har over 50 fast ansatte tanzanianere, og er bygget opp i en bærekraftig blanding av moderne og tradisjonell økovennlig arkitektur.

Det er lett å la seg imponere, og etter å ha sett en rekke storslåtte initiativer i Afrika havarere, er jeg utstyrt med en god porsjon sunn skepsis.
Gjerder? Kan det virkelig være så enkelt?
Tallenes tale er imidlertid klar: Mer enn 400 «levende gjerder» har blitt installert til dags dato. Disse beskytter 80 000 husdyr og gir 7500 mennesker fryktløse netter. Metoden har hatt så godt som hundre prosent suksess, og det har ikke vært rapportert om et eneste angrep på løver på disse stedene siden gjerdene ble satt opp. Statistisk sett vil gjerdene redde 80 løver i året fra dødelige angrep med spyd, kuler og gift. Alle jeg snakker med, mange av dem høyt utdannede tanzanianere fra andre landsdeler, har stor tro på at opplegget er levedyktig.