Debatt

Hvem eier sannheten?

Det er med gigantisk arroganse Bellona nå tar fatt på sin nye oppgave: Å registrere meninger på sosiale media som går på tvers av eget klimasyn.

Det skal de bruke til å lære ungdom «den rette tro». Det er et skremmende framstøt mot mennesker som har andre meninger om klimakrisen enn det Bellona forfekter. Er det akseptabelt å registrere andres meninger for å fremme sine eget? Er det lovlig for en privat ideell stiftelse å drive overvåkning av hva meningsmotstandere gir uttrykk for?

«Vi har avdekket 262 profiler som sprer feilinformasjon om klima i sosiale medier til ca 1 million følgere. Nå skal vi utvikle kunstig intelligens for å gjøre det lettere for unge å skille mellom sann og usann informasjon, sier prosjektleder Nathalie Wik Lystad i Bellona. «I dag mottok prosjektet 600 000 kroner i støtte fra Sparebanken DNB,» heter det i Bellonas egen artikkel på hjemmesiden. Stiftelsen har i samarbeid med byrået Analyse & Tall i løpet av et halvår avdekket klimamyter i sosiale media. Ved hjelp av dataprogrammer skal de nå kartlegge spredningen av mytene.

De unge skal få en sentral rolle i bekjempelsen av disse klimamytene. Bellona skal derfor utarbeide et undervisningsopplegg som «skal gi de unge gode verktøy for kritisk tekning.» Undervisningsopplegget skal ifølge Bellona «gjøre elevene godt rustet til å kunne skille sann og usann informasjon, knuse klimamyter og å bekjempe spredning av klimamyter, samt styrke de unges deltagelse i samfunnsdebatten ved at de kan møte usannheter med faktabaserte argumenter.»

Bellona påpeker at delingene av klimaskeptisk innhold skaper mye engasjement: «772 006 unike interaksjoner (likes, retweets, delinger, kommentarer, samt reaksjoner som angry, sad, care, haha, love, thankful, etc) i tidsperioden. I gjennomsnitt betyr det at hver deling har fått over 60 interaksjoner – hvilket tyder på mye engasjement. En stor andel (ca. En tredjedel) av lenkene kommer fra alternative medier som steigan.no, resett.no og document.no. Klimarealistene.com er den største enkeltkilden til innhold som spres,» skriver Bellona.

Det er mange som har et annet syn på klimaspørsmål enn Bellona har. Det er mange som er kritiske til «det grønne skiftet» og politikken som føres. Klimaskeptikere har et annet syn og andre kilder enn det offisielle «grønne» klimasynet. Det er en demokratisk rett å være uenig i dette og å gi uttrykk for det. Hvilken rett har Bellona til å stemple disse menneskene som spredere av myter og usannheter? Hvilken rett har Bellona til å registrere hva andre mennesker skriver og mener?

Vi har fortsatt ytringsfrihet i dette landet, har vi ikke? Også i spørsmål som gjelder klimaendringene.