Debatt

Hva jeg mente med "fattigdomslykke"

Når 10 prosent av befolkningen regnes som fattige, så tåkelegger det situasjonen for de som virkelig er fattige. Dersom grensen var satt ved reell fattigdom, så hadde jeg ikke snakket om fattigdomslykke.

Mening og kjærlighet. Det er det vi mennesker trenger for å ha det godt. Den som har noe meningsfullt å gjøre, noe å brenne for, og mennesker å være glad i vil kunne føle lykke. Sparsommelighet og evnen til å glede seg mer over det man har, og sørge mindre over det man ikke har, kan være veien til et rikere liv dersom man har muligheten til det. Jeg snakker om de som har dårlig råd, ikke om de som er i nød. Materiell og fysisk nød skal og må bekjempes. Det er vi alle enige om.

Fattigdom i Norge er en statistisk størrelse. 500.000 nordmenn er definert som fattige, men bare 12 prosent av barnefamiliene i denne gruppen har betalingsproblemer, ifølge SSB. Jeg har all mulig sympati for de aller fattigste, og synes vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe mennesker ut av absolutt fattigdom. Det er de som befinner seg i det øverste fattigdomsskiktet jeg ønsker å komme i møte med egne erfaringer og kunnskaper. Ofte er det ikke så mye som skal til for å få en vanskelig økonomi på beina igjen. Kanskje kan jeg inspirere noen med forslag og løsninger de ikke ellers ville komme på. Du vil fremdeles være fattig i samfunnets øyne, men kanskje kan du få det litt bedre med deg selv. Sitte med litt rakere rygg i foreldremøtene. Det er min motivasjon til å skrive om Fattigdomslykke.

Det er klart at jeg ikke vet noe om hvordan det er å være fattig, og det har forundret meg at vi opererer med en fattigdomsgrense som også inkluderte oss (i en livsfase der vi ikke hadde stor formue). Mitt inntrykk er at listen er for høy. Når 10% av befolkningen er fattige, så tåkelegger det situasjonen for de som virkelig er fattige. Dersom fattigdomsgrensen var satt ved reell fattigdom, så hadde jeg ikke snakket om fattigdomslykke. Selvfølgelig ikke.
Men for oppegående mennesker som av forskjellige årsaker havner på eller inntil et stykke under fattigdomsgrensen, og føler seg tynget og skamfulle av det, mener jeg det finnes råd og rom for å bedre livskvaliteten innenfor rammene av det de allerede har, og ressursene de er i besittelse av.

NB. Over 9000 får Harvest sitt ukentlige nyhetsbrev. Du får det her. Det er fylt med våre beste artikler, samt tips, triks og litt moro.