Lov og orden

Historien om et bål i Asker

Hva som skjedde da en hageeier i Asker skulle brenne opp avfallet sitt.

«Jeg har i de siste 21 år en dag hver høst brent kvist og kvast oppsamlet ved beskjæring i løpet av forutgående sommer i et enkelt bål i min skog under kontinuerlig oppsyn med vannslange ved siden av, skriver en hageeier i Asker i en mail til sjefen i Asker og Bærum brannvesen.

"Det har aldri vært noen uregelmessigheter ved dette. Ingen naboer har reagert, men satt pris på oppryddingen. Jeg understreker at dette ikke er bråtebrann med mye røyk, men tørre kvister som jeg uansett kan brenne i min peis eller bålpanne.

30. oktober 2019 ble jeg i min egen hage, som er skogstomt, under forsvarlig bålbrenning, oppsøkt av Asker og Bærum brannvesen ca. kl.11.00 som meget bryskt forlangte mitt bål slukket da det ifølge møtende brannkonstabel «ikke var innafor». Det ble ikke henvist til noen lovhjemmel som er betingelse for inngrep mot befolkningen. Ingen av de fremmøtte fra brannvesenet presenterte seg ved navn eller legitimasjon, men møtte opp med uniformerte tunge dieseldrevne meget forurensende kjøretøyer og opptrådte som «politi.»

Jeg henviste forgjeves til at det ikke gjelder noe bålforbud i Asker pr. 30. oktober 2019, og at jeg derfor har rett til en slik kortvarig avbrenning på egen tomt nær marka i meget god avstand fra annen bebyggelse, vindstille og meget vått terreng etter alt regn i det siste. Brannvesenet påstod heller ikke at mitt bål var farlig, men krevet slukking under henvisning til at «Kommuneoverlegen» hadde krevet dette.

Det var ikke rom for å la det brenne ned, og jeg opplevet meg som en lovbryter hvilket jeg som advokat i yrkeslivet ikke ønsker å være. Situasjonen var meget uforståelig, ubehagelig og ydmykende. Jeg slukket straks selv bålet med min hageslange som lå klar, men overkonstabelen iverksatt likevel demonstrativt etterslokking med slange fra brannbilen. Helt unødvendig og var en bevisst provokasjon. Betjenten som ble sendt ut med slangen var tydelig brydd og flau over overreaksjonen.

I stedet for en kortvarig bålbrenning en formiddag, måtte jeg 30.10.2019 gå til innkjøp av en kompostkvern som nå i 4 dager med 90 desibel støy, dessverre vil plage mine naboer på en langt mer alvorlig måte enn det lille bålet som jeg hadde etablert, som ikke medførte noen fare eller ulempe for noen. Brannvesenet hevdet ikke at det var et farlig bål, men påberopte angivelige astmaproblemer (for hvem?) og kommuneoverlegen. Ingen ble plaget av mitt bål og i motsatt fall ber jeg dette dokumentert ved opplysninger om hvem som ringte inn. At folk flest i 2019 ikke tåler å se røyk uten å overreagere kan ikke brukes til å stanse ellers normal aktivitet ved skogsdrift med avbrenning av kvist.»

Svar fra brannsjefen i Asker og Bærum brannvesen:

«Jeg har snakket med utrykningslederen som slokket ditt bål på Borgen. Det viser seg at det var en av våre brannbiler i Bærum som fikk oppdraget med å kontrollere det som av innringer ble meldt som mye røyk, fordi den bilen var nærmest hendelsen. Vår utrykningsleder blandet reglene for bålbrenning i Bærum og Asker. I Bærum er bålbrenning forbudt hele året, med unntak av «kaffebål» på godkjente bålplasser, mens brenning av hageavfall foreløpig er lov i Asker kommune.

Utrykningsleder har beklager hendelsen. Jeg beklager også at utrykningsleder ble oppfattet som brysk og bøllete. Det skal ikke våre utrykningsledere være, og jeg får svært sjeldent tilbakemelding på at de er det. Spesielt denne utrykningslederen som normalt er en meget sindig mann. Han sier selv at når han slokket bålet så var det for å fortest mulig få dempet røyken så vi ikke skulle få inn flere meldinger om brann.

Ved fremtidig brenning av hageavfall håper jeg du kan brenne så lite av gangen at vi unngår unødig utrykning.»