Fotospesial

Menneskets spor i naturen

Vi har presentert Helene Schmitz her på Harvest tidligere - da hun var aktuell med utstillingen Sunken Gardens.

Schmitz er en av Sveriges mest vellykkede kunstfotografer. Hun er interessert i forholdet mellom natur og mennesket. Hennes arbeid presenterer ofte en tilstand av ubalanse eller situasjoner utenfor kontroll. Utstillingen Thinking Like a Mountain presenterer en serie nye verk, hvor Schmitz’s viser utvinning av naturressurser i Sverige og Island. Fotografiene er ofte både vakre og truende på en gang. Å tenke som et fjell kan ses som meditasjoner over menneskets forhold til naturen - en global, industriell og automatisert landskaps-forvandling.

© Helene Schmitz - Playground

© Helene Schmitz - Evening Landscape

© Helene Schmitz - Aesthetics of Violence

– Dette prosjektet handler om dagens voldelige forvandling av naturen i utkanten av Nord-Europa. Utstillingen berører ideen om Norden som en siste utpost - og drømmen om en villmark uberørt av mennesker. Jeg har valgt fire former for utvinning av naturressurser; mineraler, vannkraft, skog og varme kilder. Utvinningen av disse naturressursene er et eksempel på hvordan menneskelig tilstedeværelse i økende grad manifesteres i landskapet. Utvinnings-stedene ligger ofte langt fra større byer i det vi kaller periferien, sier Helene Schmitz.

© Helene Schmitz - The Copper Mine

© Helene Schmitz - Aitik Copper and Ice

Tittelen Thinking Like a Mountain refererer til den innflytelsesrike amerikanske naturfilosofen Aldo Leopold (1887-1948). En av hans tanker var at når man trekker ut et enkelt element fra naturen, har det enorme konsekvenser for hele det økologiske systemet.

Les mer om utstillingen her

© Helene Schmitz - The Reservoir

© Helene Schmitz - Blue Lagoon

© Helene Schmitz - Thinking Like A Mountain