Harvest anbefaler

«Jane»

Den fantastiske historien om Jane Goodalls banebrytende sjimpanseforskning har nå blitt til en dypt fascinerende dokumentarfilm.

Foto: National Geographic

Jane Goodall regnes som verdens fremste ekspert på sjimpanser. Hun har studert sjimpansene i en nasjonalpark i Tanzania i over 40 år, i noe som må kunne karakteriseres som et av forskningens lengste og mest fascinerende feltarbeider.
Det startet da Goodall var i fjueårene. Hun bodde i London, der hun som sekretær på et vitenskapelig institutt. Instituttsjefen ønsket mer forskning på sjimpanser, fordi de er menneskets nærmeste slektninger. Målet var å få vite mer om sjimpansenes levesett, og ikke minst om deres sosiale liv, hvordan de forholdt seg til de andre i flokken, og i hvilken grad deres sosiale strukturer samsvarte med menneskenes. Han ønsket dessuten at forskningen og feltarbeidet skulle være helt upåvirket av tidligere kunnskap om sjimpanser. Jane Goodall fikk tilbudet, og hun takket ja.

Philip Morgens dokumentar er basert på over 100 timer med filmopptak som aldri tidligere er blitt vist. Den viser Goodall helt fra den første tiden da hun som ung og ufaglært ankommer nasjonalparken, den viser hvordan hun med uendelig tålmodighet til slutt oppnår sjimpansenes tillit og blir en naturlig del av flokken. I det andre tidsnivået i filmen møter vi henne i nåtid og får høre hennes fantastiske historie og hennes sterke engasjement for å bevare og beskytte sjimpansenes naturlige leveområder.

«Jane» har fått en hel haug med priser allerede. Vogue kalte den «en av tidenes beste dokumentarer.» Vi har sett «Jane» og er helt enige. Anbefales på på det aller sterkeste.