Klima

Grønn november

I hele november handler Harvest om klimasaken. Vi vil skrive om temaet på nye måter og prøve å bringe det nærmere våre liv.

Gleden ved å være ute har i vår tid en dobbel bunn.
En gnistrende vinterdag med snø fyller oss med ny takknemlighet, når vi vet hvor sjelden den kan bli om bare få år. De fire årstidenes markerte skiftninger kjennes sterkere når vi vet at de ikke lenger er en selvfølge.
Klimaspørsmålet dreier seg ikke bare om global oppvarming og drivhuseffekt. Når mennesker endrer klimaet på jorden er også menneskene selv tema. Derfor tror vi på å bringe klimasaken nærmere våre liv. Og å utforske idégrunnlaget bak klima- og økokriser.

Det er blitt vanskelig for bevisste mennesker å snakke om, beskrive eller drive et friluftsliv uten også å tenke på klimasaken. Det er synd, det kan skitne til noe rent. Men, kanskje ligger det her også et håp.
Vi tror ikke klimakampen kan vinnes kun fra kontorer. Selvfølgelig er politikk, næringsliv og forskning avgjørende, men vi tror at Begynnelsen er menneskers kontakt med og følelser for naturen. Følelsen av å høre til et sted, ha et større hjem, en høyere himmel over oss.
Selv om hjernene våre sjelden tenker på det, skjer all utvikling bottom up, ikke top down. Luften vi puster er bygd opp av o2, vann er satt sammen av hydrogen- og oksygen-atomer, en tusen år gammel eik var et frø, mennesker stammer fra to celler som smeltet sammen, demokrati, økonomi, ja, selv naturvern, starter med noe bittelite som vokser seg stort og kraftfullt. Derfor ser vi ikke på klimasaken som håpløst stor og uoversiktlig. Knapt noe skjer som ikke startet med noe smått.

Bør man engasjere seg i klimasaken? Gå på møter, melde seg inn i organisasjoner? Bør vi endre våre liv? Fly sjeldnere, spise mindre kjøtt, la bilen stå?
Jo, vi bør kanskje det, og det er bra om vi klarer noe av dette. Men et engasjement eller et levesett som er styrt av ytre plikt vil som regel vare kort. Mens det vi gjør i glede og av kjærlighet bygger noe som kan vare livet ut.
Derfor tror vi at det å være i naturen, og å fortelle om våre opplevelser, ikke bare er viktig for våre liv, men også er noe av det viktigste vi gjør for klimasaken.
Det vi beskytter og tar godt vare på er det som har verdi for oss. Det vi føler noe for.

På mange måter er Harvest en konstant grønn kampanje. Men i november spisser vi oss nærmere inn mot begrepet klima. Helt frem til toppmøtet i Paris vil vi gi leserne forskjellige perspektiver på hva klimaendringene dreier seg om.
Sakene på Harvest vil forhåpentlig skille seg ut fra det du vil finne i andre medier. Det blir artikler skrevet av Harvests egne journalister. Bidrag fra engasjerte og meningsberettigede. Utdrag fra spesielt relevante og gode bøker. Intervjuer med kloke folk. Noen artikler vil være svært lange, andre temmelig korte.
Vi mottar gjerne tips eller bidrag. Men vi har kun mulighet til å publisere et fåtall av innsendte saker.

Vi starter serien med å gå i fotsporene til den nordmann som kanskje aller tydeligst har understreket hvordan alle ting henger sammen i naturen, hvordan mennesket som art er avhengig av naturen for å få utfoldet seg i sitt fulle potensial og hvor viktig det er at hver enkelt bryr seg: Filosofen Arne Næss.
Hva ville Arne Næss ha gjort ?

Følg med på Grønn november ved å abonnere på nyhetsbrevet, som kommer hver fredag.