Naturens loggbok

Grav deg ned i tide

I dyrenes verden finnes det mange måter å takle vinteren på. Den smarteste er kanskje å gå i dvale.

Vinteren er et problem for de fleste dyr. Eller en utfordring, som det heter i vår tid. Årsaken er lave temperaturer og mangel på mat. Noen dyr, for eksempel rein og moskus, har tjukk pels og kan leve på et magert kosthold gjennom vinteren. Andre, blant annet mange insekter, oppgir sitt eget liv, men sørger for at eggene bevares til våren. Trekkfuglene løser vinterproblemet med å fly dit det alltid er sommer. Men så har du de dyrene som ganske enkelt graver seg ned, går inn i en dvaletilstand og forblir i denne tilstanden til våren kommer.

Dette fenomenet kalles på fagspråket hibernering. Alle likevarme dyr opprettholder en konstant, høy kroppstemperatur (37–40 °C) ved å regulere varmetap og varmeproduksjon i kroppen. Om vinteren er omgivelsestemperaturen så lav at de fleste små, likevarme dyr produserer mer varme ved forbrenning enn om sommeren, samtidig som de utnytter sin hår- eller fjærisolasjon mest mulig. Dette krever at de må spise mer, og det kan by på visse vanskeligheter om vinteren. Noen dyr løser dette problemet ved å hibernere. Isteden for å kjempe for å opprettholde kroppstemperaturen, senker de den. På den måten sparer de ekstra fyringsutgifter. Det er et enkelt budsjett: mindre ut, mindre inn. Prisen de må betale er at alle kroppsaktiviteter nedsettes, slik at de ender i den inaktive tilstanden som kalles hibernering. Hibernering er i Norge en fysiologisk tilpasning til kulde, på samme måte som det på sydligere breddegrader er en tilpasning til varme.

Dvale defineres som en tilstand hvor flere av dyrets viktigste livsfunksjoner er sterkt nedsatt eller opphører helt. I det kalde nord inntrer denne tilstanden om vinteren, blant annet hos pattedyr som flaggermus, pinnsvin og bjørkemus. Også insekter som overvintrer går inn i en slik dvaletilstand.

Det første dyret vi tenker på når vi hører ordet dvale er gjerne bjørn. Men bjørnen går ikke egentlig i dvale. Den går inn i en tilstand hvor kroppstemperaturen faktisk ikke synker så mye, og denne tilstanden kalles vintersøvn. Når det gjelder for eksempel flaggermus og pinnsvin, som går i ekte dvale, så kan kroppstemperaturen synke til like over nullpunktet, og hos flaggermus kan den også i kortere perioder synke til minus fem grader uten at dyret dør.

Kilder: Åbro, Arnold. (2009, 14. februar). Hibernering. I Store norske leksikon. Hentet 18. november 2013 fra http://snl.no/hibernering. Østbye, Eivind. (2009, 14. februar). Dvale: Tilstand hos dyr. I Store norske leksikon.

FOTO: Wikipedia Commons