Debatt

Fremtidens reiseliv krever satsing på tog

Når reiselivsnæringen skal gjenreises vil flyselskapenes rutetilbud være endret. Samtidig er reiselivstrendene tydelig på at morgendagens turister vil være langt mer klimabevisste enn de var før pandemien.

Effektive togforbindelser til Europa vil derfor ha stor betydning for Norges posisjon som attraktivt og tilgjengelig reisemål, og uten dette vil den norske reiselivsnæringen kunne miste viktige, fremtidige målgrupper. Reiselivsnæringen sto i 2019 for omtrent 8 prosent av verdens klimautslipp. Flytrafikk er den største enkeltkilden, og fordi flytrafikken har så store utslipp, må en større del av persontrafikken over på mer miljøvennlige transportmidler.

En fersk rapport fra Jernbanedirektoratet viser at togoperatørene ser en økt interesse for å reise på lengre strekninger med tog. Flere europeiske land har gått sammen om en felles satsning på nattog, og både i Sverige og Danmark satses det på nye linjer og bedre tilbud. 

I Norge framstår satsning på utenlandstog fraværende, og få ting virker dårligere koordinert enn togtrafikk fra Norge via Sverige og Danmark og videre sørover. Forbindelsene fra Oslo er dårlige - togene kommer enten fram rett etter eller lenge før videreforbindelsene fra Gøteborg og Malmø. Det er ikke mulig å kjøpe gjennomgående billett og ingen garantier ved forsinkelser. Som følge av den unødvendige lange reisetiden og det lite attraktive tilbudet, har det blitt valgt av få. 


I en turistundersøkelse Innovasjon Norge har gjennomført i 2019 - sist reiselivsnæringen fortsatt var i normaltilstand - svarte 55 prosent av tyskerne at de vil endre måten de reiser, på grunn av bekymring for miljøet. 4 av ti svensker og 6 av 10 franskmenn sa det samme. Det er ingen grunn til å tro at tallene er noe lavere nå, og da respondentene ble spurt om på hvilken måte de ville endre reisemønsteret sitt, svarte de aller fleste at det var ved å kutte antallet flyreiser.

I undersøkelsen kom det også fram at folk vil fortsette å reise, og at det å velge nærmarkeder og destinasjoner som tar vare på naturen, blir viktigere. Utslagene er tydeligst blant den yngre reisende. Når man samtidig ser at bildeling øker i mange av norsk reiselivsnærings viktigste nærmarkeder, og færre eier sin egen bil, vil fremtidens reiseliv dermed i enda større grad være avhengig av gode togforbindelser.

Når Innovasjon Norge i mars på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet lanserer Norges nye reiselivsstrategi, er det ventet at bærekraft vil være sentralt. Bedre togforbindelser til Sverige, Danmark og Tyskland, landene som i dag er blant de viktigst for den norske reiselivsnæringen, er et avgjørende grep for fremtidig verdiskapning og troverdighet; de «riktige» gjestene vil etterspørre dette reisealternativet og de gode bærekraftsgrepene som gjøres lokalt (på hotell, serveringssteder, utslippsfri lokaltransport etc) utgjør samlet sett lite sammenlignet med det å få flere gjester fra fly og over på tog.

Fremtidens reiseliv i Norge bør ikke bare ha turistene som kommer flygende med WizzAir eller andre, tilsvarende selskaper. Og når vi akkurat har brukt halvannen milliard på å redde Norwegian, bør det kunne være noe kroner tilgjengelig hos samferdselsministeren til å styrke togtilbudet til utlandet og etablere nattog til Sverige og Danmark.