Helge Ingstad-fotografier

Det er blant mennesker at ensomhet blir til

Helge Ingstads fotografier.

Få nordmenn har opplevd (eller kommer til å oppleve) et mer eventyrlig og variert liv enn Helge Ingstad. Som ungdom tilbrakte han hele somre på Hardangervidda, og da han var 27 år gammel solgte han sin advokatpraksis og dro til Canada. Fem år senere kom hans mest kjente bok, Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere.
Ingsta var senere sysselmann på Grønland og på Svalbard, han studerte indianere i New Mexico, han tilbrakte en vinter med innlandseskimoer i Alaska og han fant norrøne boplasser på New Founland sammen med kona Anne-Stine Ingstad - en oppdagelse som rokket ved den gamle forestillingen om at det var Columbus som oppdaget Amerika.

(leser mer under bildet).

Helge Ingstad hadde alltid med seg kameraet på sine reiser, og noen av disse fotografiene ble stilt ut på Revir i Oslo. Motivene spenner fra humoristiske selfies og uforpliktende snapshots fra hverdagen i leiren til episke scener fra spektakulær natur og innsiktsfulle portretter av mennesker han åpenbart møtte med både respekt og beundring.
Revir skriver:

‹Det er nettopp denne inspirasjonen om å bare være i naturen som har gjort at Helge Ingstad har truffet oss på Revir så sterkt. Ikke jaget etter prestasjoner, streben etter rekorder, kampen om å være raskest, først, størst eller best. Bare det å være tilstede i øyeblikket, ta det inn over seg og nyte det.›

Trykk av fotografiene selges i butikken.