Fly & klima

Miljøverneren som møtte seg selv i døra

Om den gode nordmannen som dro til Zambia for å lære dem miljøvern. Som bare på flyreisen dit svidde av mer CO2 enn en zambier klarer på syv år.

Interesse: visse faktiske eller bare forestilte behov som søkes tilfredsstilt. Interesse kan også være en relativt varig opptatthet hos enkeltpersoner eller grupper av visse objekter, ideer eller aktiviteter.

Bevissthet: vår evne til å oppleve og registrere hva som påvirker oss og hva som fortløpende hender i samspillet mellom oss og våre omgivelser, og å selv stå til ansvar for det som skjer i miljøet rundt oss. (Hentet fra store norske leksikon og Biologididaktikk)

Interessen startet tidlig. Kanskje startet det med en oppdragende ideologi om verdien av å bli kjent med det nære. Vi dro på abborfiske rett før klokka seks på kvelden. Opphavet sa vi kunne lage barne-tv selv rett utenfor døra – til tydelige protester fra yngstemann. Kanskje startet det senere, da læreren på ungdomsskolen viste et bilde av et fuglekadaver fra Midwayøyene i Stillehavet hvor magen stort sett bestod av plastikk. Interessen startet tidlig. Bevisstheten kom senere.

Zambia. Et land med Victoriafallene og et mektig dyreliv. Safariland. Et land der nesten 60 prosent av befolkningen er under 25 år grunnet HIV/aids-epidemien. Et land som kom seg fort etter finanskrisa i 2008 fordi det for tiden var høye priser på kobber og en god maisavling i 2010. Et land der den tradisjonelle formen for jordbruk kalles chitemene – svedjebruk. Skogsomåder brennes ned før det såes i asken. Chitemene er en måte å drive jordbruk på som kan føre til utryddelse av store skogområder, som gir kort vekstperiode og store utslipp av karbondioksid. Svedjebruk ble forbudt i Norge på 1600-tallet.

Mongu i Zambia. Landsbygda hvor jordhytter uten strøm står inntil murhus med uregelmessig strøm. Hvor det er like spennende for lokalbefolkningen å høre om isfiske på Einafjorden som det for oss å høre om hvordan månefasen gir indikasjoner på at det snart skal regne massivt. Hvor det ikke er et fungerende renholdsverk, så søppel blir enten dumpet eller brent på tilfeldige plasser.

Malwenga Basic School i Zambia, 2013. Jeg var spent på hvordan naturfagtimene som praksislærer for 8. klasse kom til å utarte seg. I tillegg var jeg interessert i å finne ut hva elevene tenkte om naturen og miljøet. Hvordan er den individuelle forståelsen av deres plass i naturen? Forstår de hvordan deres handlinger påvirker miljøet? Og hva tenker de om chitemene og forsøplingen? Spørsmålene om miljøbevissthet stilte jeg til elevene, til lærerne deres og til husverten min. Resultatene ble samlet til en oppgave rundt tematikken.

Hypotesene baserte seg på antagelser om at den vanskelige tllværelsen for unge i Zambia gjør at miljøaspektet ikke spiller stor rolle i deres dagligliv. Kanskje er forståelse av menneskelig miljøpåvirkning en fjong fjærhatt du kan ta på deg etter at maten faktisk står på bordet, varmtvannet renner jevnt og nattbordslampa lyser opp noveller av Zapffe? Hypotesene var feil. Miljøbevissthet er et viktig tema i den zambiske læreplanen, og allerede fra 1. Klasse skal alle elevene i Zambia delta på aktiviteter for å ta vare på miljøet. De aller fleste elevene jeg hadde kontakt med, relaterte viktigheten av å ta vare på naturen til personlige forhold. De mente det var viktig fordi de trengte naturen til husbygging, mat, skygge og viktige medisiner. På søplebøttene i Livingstone sto det ”Keep Livingstone Green and Clean”, og et velbrukt ordtak fra Zambia er dagens små planter er morgendagens skog.
Mens jeg skrev på oppgaven ble jeg tilfeldigvis oppmerksom på en liten detalj nederst på den ene mailen fra reisebyrået, utsendt før avreisen:

SJEKK ID/PASS/VISUM/VAKSINASJONSKRAV
Beregnet gjennomsnittlig CO2-utslipp er 1894.4 kg pr.person

Dette var første gang jeg hadde sett en beregning av CO2-utslipp. Tallet sa meg lite. Karbonfotavtrykk var et ukjent begrep. Informasjonen kunne dog være en artig detalj i oppgaven jeg skrev. Av den grunn ble forbruket av flyreisen sammenliknet med CO2-utslippet til en gjennomsnitts-zambier: 251 kg CO2 per person per år. En gjennomsnitts-zambier bruker 7 ½ år på å slippe ut like mye CO2 som jeg sto ansvarlig for ved å fly dit og hjem igjen. Det var da det gikk opp for meg. Det var han som satte spørsmålstegn ved andre menneskers miljøbevissthet som ikke tok vare på naturen. Det var han – jeg – som brått ble bevisst på at jeg selv er med på den vestlige verdens chitemene.
Interessen for å ta vare på miljøet startet tidlig. Miljøbevisstheten kom senere.