Kort sagt

Filosofen Kate Soper om fritid

«I en kultur hvor det å være i jobb er så sterkt forbundet med personlig suksess, og der folk uten jobb vanligvis mangler den kapital, de fasiliteter og former for utdanning som skal til for å glede seg over lediggang eller den mer konsentrerte og pasjonerte dyrking av private hobbyer, er det ikke overraskende om fritid blir sett som et problem heller enn kilde til tilfredsstillelse.
Men vi kan ikke vite hvordan folk ville reagere på mindre arbeid om det ikke lenger var så sterkt forbundet med stigma som latskap, arbeidsløshet og redusert borgerskap».

(Foto: Aleksander Nordahl)

LES MER av Kate Soper