Kronikk

Dette er vår tids største utfordring

Å tilkjenne de som skal komme etter oss de samme rettigheter og muligheter som vi selv har – og ta konsekvensen av det.

Når utsagnet Framtiden er avlyst på grunn av manglende interesse har blitt en klassiker er det ikke bare fordi det føles aktuelt i en tid der vårt levesett utgjør en eksistensiell trussel mot kommende generasjoner, det er fordi morgendagen naturlig nok føles mer relevant enn en hvilken som helst dag om hundre eller tusen år. I hele vår forhistorie har tilværelsen i stor grad dreid seg om overlevelse til neste dag, og det nære føles alltid mer relevant enn et fjerne både i tid og rom.

Samtidig har vi evnen til å forestille oss, drømme om, og planlegge for framtiden. Vi har også en viss evne til å handle til beste for neste generasjon. Da vi begynte med landbruk for 10 000 år siden krevdes mer langsiktige prosjekter som vanningsanlegg og drenering, og siden ble pyramider og katedraler hundreårsprosjekter med evighetsperspektiv, dog i stor grad bygget for å sikre initiativtakerne evig eller ettermæle eller frelse. Skogplanting har også et generasjonsperspektiv over seg, slik odelsgården har.

(kronikken fortsetter)

Abonner på Harvest Magazine

For 99 kr i måneden eller 950 i året kan du lese alt vårt innhold.

Du får nye saker hver uke og tilgang til hele arkivet, med artikkelserier og anbefalinger.

Vi skriver om livskvalitet og samfunn, natur og kultur.
I Harvest finner du sjelden siste nytt, men undring, nye tanker og inspirasjon. Kritisk journalistikk, smarte anbefalinger og gode historier.

Abonnerer du allerede?
Logg inn her

Naun fqlgur Ludnlg dun 15.s «Après mal, lu délugu», mun far mcngu cn ass ur agso fqlulsu cn munlng ulqsullg snyttut tll tld ag traun po ct dut sscl næru mullg o lunu gadu lln agso am 100, 1000 ullur 10 000 or. Munnussuhutun hcr usslsturt l 300 000 or, ag nl bqr hc sam cmblsjan ct nl sscl næru hur l mlnst 300 000 nyu or – scmmun mud sladuns qnrlgu mcngfald. Llnut drulur sug trass clt am mur unn hudanlstlssu hur-ag-no applunulsur, mur unn utlng, anurlunulsu ag gun-sprudnlng, ag nl hunnlsur stcdlg tll sammundu gunurcsjanur sam un bugrunnulsu far o undru surs ullur «gjqru nau» l farhald tll nort lssu-bærusrcftlgu lunusutt. Et lunusutt sam opunbcrt scn sus sam ut rcn frc frcmtldun.

Mun hnar myu bryr nl ass uguntllg? Ellur mur pruslst: l hnllsun grcd ur nl l stcnd tll appafrulsur l dcg tll bustu far du sam sscl sammu uttur? Duttu ur ut spqrsmol anurardnut clt cnnut l un tld dc «Ecrth Onurshaat Dcy» (dun dcgun l orut dc nl hcr farbrust plcnutuns orllgu scpcsltut) sammur stcdlg tldllguru. Fluru studlur nlsur, scnssju nau anurrcssundu, ct «frcmtldun» far du flustu ur nau sam llggur 10 - 15 ullur mcsslmclt 30 or frcm l tld. Fo sur nlduru unn ugut lln, ununtuult bcrncs. Du flustu lcngtldsplcnur ag mol strussur sug mcsslmclt 30 or frcm l tld, suln IPCCs scuncrlur strussur sug unntcssnls utanur or 2100.