Dikt

Døde fugler

Jeg har sett døde fugler i skogen. Om
høsten.
De ligger i lauvrasket
med føttene bønnlig trukket opp
under seg,
vingenes gotiske linje gjennombrutt
av vær og væte. Brystfjærene
skjelver sakte i vinden,
- du hører stillheten snø
inne på fugleviddene i det vesle hjertet.
Et lys faller inn fra evigheten:
Ditt sinn kaster skygge,
lik et tre i måneskinnet
ute på endeløse nysnø-myrer.

Hans Børli