Debatt

Denne ytringen kan koste meg tre års fengselsstraff

Likevel er jeg nødt til å skrive den: Jeg oppfordrer alle til å bryte loven i fredelige sivil ulydighetsaksjoner for klima- og naturkrisen. Bli med på Nordic Rebellion, Norgeshistoriens største sivil ulydighetskampanje for klima i Oslo i uke 34!

Ytringen bryter Straffeloven § 183, «Oppfordring til straffbar handling», som har en strafferamme på tre år i fengsel. Til tross for den potensielt høye straffen jeg kan få føler jeg meg likevel nødt til å skrive dette. Jeg opplever det som en moralsk plikt å gjøre det jeg kan for å stanse olje- og gassvirksomheten som undergraver jordas livsgrunnlag.

Sulten som venter oss

Hva betyr tre år i fengsel målt opp i mot nøden og kaoset jeg og andre unge mennesker risikerer dersom vi ikke snarest endrer kurs? Norge vil ikke være spart for klimasammenbruddet.

Til syvende og sist vil det dreie seg om mat. Thomas Cottis skisserer i sin rapport En fremtid du ikke vil ha hvordan global oppvarming vil påvirke verdens matproduksjon. Ved to graders oppvarming vil matproduksjonen globalt bli redusert med 20 %. Ved tre graders oppvarming 40 %. Ved fire graders oppvarming vil store deler av verden være ute av stand til å produsere mat. For Norge, som kun produserer halvparten av maten innbyggerne spiser – det laveste selvforsyningsnivået i verden, i følge FAO, er dette skumle utsikter.

Norge vil gi verden den siste olje

Det var ikke nok for regjeringen å åpne oljeplattformen Johan Sverdrup, som skal pumpe opp olje frem til 2070 – 20 år forbi det punktet da hele jorden må være utslippsnøytral for å holde den globale temperaturøkningen under 1,5 ℃, ifølge FNs Klimapanel. Regjeringen har også delt ut hundrevis av oljeletetillatelser. Senest november 2020 lyste regjeringen ut 136 oljeleteblokker på norsk sokkel, som kan føre til oljeplattformer med enda lenger operasjonstid enn Johan Sverdrup. Dommen fra Høyesterett i klimasøksmålet viser at det norske rettsvesenet ikke vil eller kan gjøre noe for å stoppe oljeletingen. Dermed er det fritt frem for den norske stat å gi verden den siste oljen, lenge etter at samfunn har kollapset og sulten brer seg.

Jeg opplever det som en plikt å gjøre det jeg kan for å forhindre dette. Vi kjemper for overlevelse; ikke bare vår egen, ikke bare våre barns, men overlevelsen til hele dyreriket, selve Skapelsen. Det er vårt ansvar å stanse olje- og gassvirksomheten i Norge, slik at vi ikke overlater en døende jordklode til alle som kommer etter oss.

Bli med på opprøret!

I følge klimaforskere som Michael Mann kan vi ha nådd to graders oppvarming innen 2036. Det betyr at jeg og andre rundt meg kommer til å oppleve alvorlig sult og nød i løpet av noen tiår. Hva er jeg ikke villig til å ofre for å unngå det?

Hvis Norge ble invadert av en annen nasjon, ville folk vært villige til å kjempe og dø for landet. Hvorfor skal vi ikke være villige til å ofre for å beholde klimaet vi trenger for å produsere mat? For å begå sivil ulydighet i Norge – ved ordensforstyrrelse og ved ikke å følge politiets ordre – får du 13.000 kroner i bot og et opphold på glattcelle. Da kan du i hvert fall si til dine barn og barnebarn at du gjorde det du kunne.

I september 2020 ble over 50 medlemmer av Extinction Rebellion arrestert i Oslo sentrum. 23. til 29. august skal hundrevis av mennesker fra hele Norden aksjonere i Oslo. Bli med på Nordic Rebellion, Norgeshistoriens største sivil ulydighetskampanje for klima. Still kroppen din i veien for ødeleggelsen og la deg bli båret vekk av politiet. Jeg kan ikke love at det vi gjør vil være nok til å redde livsgrunnlaget vårt, men som Thomas Hylland Eriksen sa i en hilsen til Extinction Rebellion: Jeg håper vi lykkes, «for vi har egentlig ikke noe alternativ».