Debatt

2024: Skutertragediene

En rapport fra fremtiden. 10 år etter en ulykksalig lovendring.

Atter en dødshelg i våre fjell.
To menn i 20-årene omkom i forbindelse med snøskuterkjøring i Sølenfjellet. Det var natt til søndag at flere ungdommer hadde samlet seg ved foten av det kjente Sølenmassivet for å konkurrere om hvem som kunne kjøre lengst oppover den bratte fjellsiden. Dessverre endte dette i en tragisk dødsulykke. "Helt vanvittig" uttaler lensmann i Rendalen, Martin Høye, som ikke vil si noe om det er mistanke om promillekjøring.

Verdens lengste back-flip med snøskuter. You Tube 2009

Innledningen er hentet fra en nyhetssak i avisa Østlendingen, 21. mars 2024.
Nedenfor følger flere fra lokale og riksdekkende medier denne vinteren. Hendelsene har sitt utspring i loven regjeringen Solberg sendte ut på høring ti år før, i 2014.

Livsfarlig lek med snøskuter langs Ljøra.
Fredag kveld var en ung jente nær ved å miste livet i forbindelse med snøskuterkjøring på åpent vann ved Faksen i Ljøraelva. Hun var passasjer bakpå en skuter som tok fart på isen for deretter å kjøre oppover den åpne råken i elva. Leken gikk helt galt og jenta havnet uti. Heldigvis ble hun dratt opp av det iskalde vannet i siste liten. "Nå må noen sette en stopper for denne galskapen" sier en opprørt mor.

Kjørte skuter på åpent vann. You Tub 2008

Det var mange tilsvarende saker vinteren 2024. Men, det var også annet skuterstoff:

Fri flyt i Femundsmarka.
Hedmark Fylkeskommune måtte inngå et kompromiss med den lokale skuterforeningen i Engerdal angående skuterkjøring i nasjonalparken. "Dette er en seier for oss som er glade i naturen", sier leder i snøskuterforeningen, Mads Kvilthen.
"Nå kan vi endelig kjøre skuter til islagte vann og over snødekte vidder uten at storsamfunnet skal bry seg" jubler samme Kvilthen. "En lang kamp er tapt, men nå blir det altså lov å kjøre snøskuter fritt i Femundsmarka" medgir Randi Holgersen hos fylkeskommunen. Hun presiserer dog at forliket kun gjelder på snødekt mark.

"Den fria skoteråkningen hotades". Dalarnas Tidning, 2013

Foto: Håkon Sætre

Enda mer alvorlig:
Vinteren 2024 ble et tragisk rekordår når det gjelder snøskuterulykker.
Hele 18 personer omkom i Norge i forbindelse med snøskuterkjøring. De aller fleste var menn i alderen 20 til 45 år, og blodprøver tatt av de forulykkede viser at nær 2/3-deler var påvirket av alkohol. Forskning viser at Norge som nasjon pådrar seg kostnader i størrelsesorden 1,2 milliarder kroner hvert år som en direkte følge av snøskuterkjøring. "Dette er ikke holdbart" sier miljøpolitisk talsmann i Unge Høyre, Gerhard N. Astrup.

Snøskuter-relaterte dødsfall i Sverige

Tett fulgt av denne:
Fjelloppsynsmann i Sirdal påført alvorlige skader.
I forbindelse med et rutineoppdrag for SNO var fjelloppsynsmannen ute og patruljerte noen områder der det ikke var åpnet for snøskuterskjøring. Inne på fjellet påtraff han en gjeng unge menn som drev villmannskjøring. Han klarte etter hvert å få kontakt med disse og ville ha personalia. I stedet fikk han regelrett bank, og ikke bare det, de kjørte også over ham med skuterne! Fjelloppsynsmannen pådrog seg alvorlige skader i ansiktet og brudd i flere ribbein. Saken ble anmeldt, men ved Agder politikammer blir det opplyst at den høyst sannsynlig vil bli henlagt.

Gikk løs på naturoppsynet. Aftenposten, 2013

Og litt snacks fra saksbehandlingen i Åsnes kommune, referert av avisen Glåmdalen våren 2024:
Må droppe lysløypa og svømmehallen.
Rådmannen i Åsnes måtte innrømme ovenfor politikerne i kommunestyret at de var tvunget til å gjøre drastiske prioriteringer. Slik det nå er har kommunen pådratt seg store driftskostnader forbundet med den nye snøskuterleden over til Sverige. Drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til den nye traséen, herunder planering og søppelrydding om sommeren, beløper seg til 800 000. Dette finansieres ved trasé-avgift (70 000) og kommunens frie midler, idrettsfond og kraftfondet (730 000).
"Dessverre", sier rådmannen, "må vi legge ned svømmetilbudet til barne- og ungdomsskolen, og nærmiljøanlegget med hoppbakke og lysløype må basere sin drift ved hjelp av private bidrag". SVs representant var fortvilet. Hun etterspurte hvor det ble av det rikspolitiske kravet fra 2012 om at folkehelsebegrepet skulle vurderes og inntas i all kommunal saksbehandling.

Stein P. Aasheim ut mot preparering av skuterløyper, VG 2013

Foto: Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket

Ja, kjære leser, dette var en smakebit på fremtiden - HVIS en vil endre dagens lovverk kring motorferdsel i utmark. Ingenting ovenfor er overdrevet. Innholdet speiler virkeligheten. Mye er selvopplevd, resten kan dere se og lese selv via de vedlagte linker, endel av dem hentet fra Sverige.

Vi som bor langs svenskegrensen ser nemlig hvordan dette vanviddet arter seg. De av oss som vil bruke vinteren til aktiviteter basert på at man tar seg ut i naturen ved egen hjelp, blir fortrengt. Det finnes ingen, gjentar ingen, sammenhengende utmarksområder verken i Värmland, Dalarne eller Jämtland som ikke er berørt av skuterkjøring. Dette er regelrett voldtekt av naturen. Svenske myndigheter var ekstremt naive den gangen de åpnet for noe man trodde var snøskuterkjøring i kontrollerte former. Svenskene tok grundig feil og angrer bittert nå!

Og, dette er sakens kjerne; skuterkjøringen handler om å flytte motorleken fra landevegen og ut i naturen over fjell og åpne vidder. Eller sagt på en litt annen måte, det handler om hvorvidt vi vil at friluftslivet skal motoriseres. Innenfor de lover som gjelder i dag går det fint å kjøre opp langrennsløyper, transportere folk og gods inn i hytteområder, vedkjøring og annen nyttekjøring. Det er derfor ingen grunn til å endre dagens regelverk.

Det er et støyende mindretall som ønsker endring. Det store flertallet i vårt land er fornøyde med dagens lovgivning. Det å gi kommunene større råderett i denne saken er en meget farlig vei å gå. De som er i tvil kan ta kontakt med fylkesmannen i Hedmark og spørre hvordan skuterpraksisen nå er i Engerdal kommune. En kommune der de har en lang fortid med liberal skuterpolitikk.

En test på hva de egentlig vil, disse skuterfantastene, er å si: ja, dere kan få kjøre fritt, men skuterne skal plomberes til å kunne gjøre maksimalt 30 km/h. Det er mer enn nok til å kunne utføre oppgavene skuteren er tenkt til, og i tillegg kommer skuterkjørerne seg ut i naturen.
Svaret vil være at dette er helt uinteressant.

FØLG MED PÅ HARVEST. Få vårt gratis nyhetsbrev hver fredag.