FOTO

Årets naturbilde 2013

Audun Rikardsen er kåret til Årets naturfotograf av bladet Villmarksliv.

Og dette er Årets naturbilde:

Foto: Audun Rikardsen | Kjøp bilde her

Audun Rikardsen er professor i biologi ved Universitetet i Tromsø, men han er også naturfotograf. Han tok både hovedfag og doktorgrad på biologien til sjørøya, denne vakre laksefisken som først og fremst trives i det iskalde vannet langt mot nord.
Siden Audun holder til i Tromsø, har han enkel tilgang både på den vanlige ferskvannsrøya og den havgående varianten, sjørøya, som bare finnes i Nord-Norge og nordover.
Ikke bare studerer han dem som biolog, han tar også bilder av dem. Nå er et av disse bildene kåret til Årets bilde i NM i naturfoto, en tradisjonsrik og prestisjetung kåring som hvert år arrangeres av bladet Villmarksliv.

Hvor og hvordan er bildet tatt?

Bildet er tatt på 80° N på Svalbard, i midnattssol i siste del av august i år. Jeg var der på feltarbeid. Utfordringen med undervannsbilder av røye på Svalbard er at vannet ofte er grumset på grunn av breslam. Jeg fant imidlertid en liten lomme med en kilde med klart vann, hvor det også sto stor sjørøye. Ved hjelp av undervannshus, kabelutløsning på kameraet og en tørrdrakt klarte jeg å få dette bildet mens midnattssola så vidt streifet horisonten over vann og sendte solstråler ned under vannflata. En fantastisk opplevelse!

Du har skrevet hovedfag om røye, tatt doktorgraden på en avhandling om røye og nå har du tatt årets bilde av en røye. Hva er det med Audun Rikardsen og røye?

Røye er mitt hjertebarn. Det er en fisk som er meget god til å tilpasse seg det mest ekstreme arktiske klima. Det har også gjort at den er svært fleksibel, både i adferd og fasong, og den gjør derfor mange uventede ting. Den er ekstra spennende for vitenskapen på grunn av sin enorme fleksibilitet og tilpasningsevne i Arktis. Siden den ofte fins i flere ulike former, ofte i et og samme vann, er den også et yndet studieobjekt i evolusjonshistorien og i studiet av hvordan arter er blitt til. Og så smaker den utrolig godt.